Skupina žalskih svetnikov dvomi o zadostnih vodstvenih izkušnjah nove direktorice zdravstvenega doma

7:00

Žalski občinski svet se bo popoldne sestal na izredni seji. Deset svetnikov iz opozicijskih vrst jo je sklicalo, ker se ne strinjajo z ravnanjem župana Janka Kosa in Sveta javnega zavoda Zdravstvenega doma Žalec pred in po imenovanju nove direktorice dr. Hane Šuster Erjavec. Prav tako bodo obravnavali ravnanje župana in Skupščine podjetja Sipro pri razrešitvi bivšega direktorja Odona Simoniča in imenovanju novega.

Hana Šuster Erjavec
Direktorica žalskega zdravstvenega doma dr. Hana Šuster Erjavec

Podpisani svetniki z Lojzetom Posedelom na čelu se ne morejo znebiti občutka, da je v primeru imenovanja Hane Šuster Erjavec za direktorico žalskega zdravstvenega doma šlo za politično kadrovanje. Župan Janko Kos je aprila lani predlagal spremembo statuta Javnega zavoda Zdravstvenega doma Žalec, s katerim se je število predstavnikov občin s treh povečalo na štiri člane na račun predstavnikov zaposlenih. Žalska občina je svoje predstavnike imenovala le iz koalicijskih strank – SD, SMC in DeSUS. Na razpisu za novega direktorja, ki je bil nato objavljen lani septembra, so med kandidati, ki so izpolnjevali pogoje, za najprimernejšo izbrali dotedanjo podžupanjo in pomočnico direktorja Razvojne agencije Savinja Hano Šuster Erjavec. Podpisani svetniki so prepričani, da nova direktorica, ki sedaj zdravstveni dom vodi že nekaj mesecev, ni izpolnjevala enega izmed osnovnih pogojev razpisa – najmanj petih let delovnih izkušenj na vodstvenem mestu. Njeno pedagoško delo in vodenje predmetnega področja trženja na Fakulteti za komercialne in poslovne vede Celje po njihovem mnenju naj ne bi bilo dovolj. Ker župan Jako Kos na njihovo pobudo ni želel pred glasovanjem o soglasju k njenemu imenovanju preveriti, ali je kandidatka res izpolnjevala ta pogoj, se je skupina svetnikov sedaj odločila, da skliče izredno sejo, na kateri bodo obravnavali dosedanje ravnanje župana in članov sveta javnega zavoda.

T zdrav zalec
Podpisani svetniki so prepričani, da nova direktorica, ki sedaj zdravstveni dom vodi že nekaj mesecev, ni izpolnjevala enega izmed osnovnih pogojev razpisa – najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenem mestu.

ŠO, foto: TT

narocite-nt

Deli