Šmartno ob Paki – kandidata o hitri cesti

6:50

Šmartno ob Paki se pogosto omenja ob problematiki tretje razvojne osi, ki jo država načrtuje med Šentrupertom in Velenjem. V Šmartnem je za rušenje namreč predvideno precejšnje število hiš. Kljub temu, da nekateri občani trasi nasprotujejo, se občina ni pridružila občinama Braslovče in Polzele, ki sta skupaj z Združeno civilno iniciativo Savinjska dolina vložili zahtevo za ustavno presojo trase. Kaj menita o nastalem zapletu, smo vprašali dva županska kandidata v tej občini

Aktualni župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar, ki kandidira ob podpori skupine volivcev, poudarja, da je hitra cesta državni projekt, zato ključne odločitve v zvezi z njo sprejema država.

Dodaja, da ustavno sodišče o trasi hitre ceste odloča prioritetno. Šmarški občinski svet se zaenkrat za ustavno presojo ni odločil, morda pa se bo za vložitev pobude odločila nova sestava občinskega sveta.

Maja Ažman, ki je zaposlena v državnem zboru, za županjo pa kandidira na predlog Slovenske ljudske stranke, o tretji razvojni osi razmišlja takole:

Dodala je še, da se tretja razvojna os ne dotika le prebivalcev Podgore, temveč celotne občine, saj bo vsa logistika v času gradnje vplivala na središče Šmartnega, Paške vasi in Gorenja. Ker se težav, ki so nastale v preteklosti, po njenem mnenju ne da rešiti, meni, da je treba sedaj ob umeščanju trase ceste iztržiti čim več.

TS

Šmartno ob Paki - 3.11.2016 poslana na NT