Šolskim zapletom v Rogatcu ni videti konca

15:00

Ponovni poskus, da bi osnovna šola in vrtec Rogatec dobila legitimen svet staršev, je konec lanskega leta propadel. Po posredovanju inšpektorat za šolstvo bi moral ravnatelj nov sestanek izvoljenih predstavnikov sklicati do 26. januarja. A tudi novemu poskusu ne kaže najbolje. 
»Zgodba se ponavlja,« so ogorčeni starši, ki so se znova pritožili na pristojni inšpektorat. V prejšnjem poskusu je ravnatelj na ustanovni sestanek povabil samo tiste predstavnike razredov, kjer se je roditeljskega sestanka udeležilo več kot pol staršev. A kot je razvidno tudi iz odziva inšpektorata, večinske udeležbe na roditeljskih sestankih ni mogoče zahtevati. Udeležba za starše namreč ni obvezna. Drugače pa je z izvoljenim svetom staršev ali svetom zavoda, kjer je za sprejemanje določenih sklepov nujna večinska prisotnost izvoljenih predstavnikov. A kot kaže, ravnatelj Viljem Prevolšek danih smernic ne namerava upoštevati. Glede na vabilo naj bi se svet staršev vrtca sestal 22. januarja, svet šole pa dan kasneje. In ravnatelj je ponovno povabil le predstavnike tistih razredov, kjer bila prisotnost staršev večja od 50 odstotkov. V ostalih razredih starše poziva k ponovni udeležbi na roditeljski sestanek in k ponovnim volitvam. A odzivnost staršev je vse manjša, saj imajo zdrah na domači šoli vrh glave. Pri svojem ravnanju se ravnatelj sklicuje na sprejet nov poslovnik, ki ga je sprejel svet staršev ustanovljen v prvem poskusu. Pri tem pa ne priznava ne legitimnosti tega istega sveta, niti nobenega drugega sklepa, ki ga je ta sprejel. »Izvoljeni predstavniki staršev in nasploh vsi starši se resno sprašujemo, čemu se ravnatelj izogiba izvolitvi sveta staršev? Zakaj na dogajanje v svetu staršev ne odreagira svet zavoda VIZ OŠ Rogatec na čelu s predsednico?« se v odprtem pismu inšpektoratu in javnosti sprašuje Fredi Ferčec. Po vseh zapletih starši ne verjamejo, da bo brez prisotnosti pooblaščene osebe z inšpektorata ali pristojnega ministrstva svet staršev sploh vzpostavljen. Komunikacija z ravnateljem je bila na predhodnih sestankih namreč izjemno otežena, če ne že nemogoča.

StO

20170929_185057

narocite-nt