Šoštanj – sprejeli občinski proračun

7:21

Občinski svet Občine Šoštanj je na včerajšnji seji začrtal finančno usmeritev občine, saj je sprejel proračun za prihodnje leto. Občina bo v letu 2019 razpolagala s 14,5 milijoni evrov prihodkov, imela bo 14,7 milijonov evrov odhodkov.

Po besedah župana Darka Meniha so med bistvenimi načrti:

Med načrtovanimi projekti občine so tudi nova avtobusna postaja v Šoštanju, pa tudi obnova tamkajšnje osnovne šole. Predvideno je še nadaljevanje infrastrukturnih projektov po krajevnih skupnosti, saj občina ponekod še ni dokončala kanalizacije in vodovoda, na nekaterih mestih bo obnavljala tudi razsvetljavo. Karseda dobro bo skušala sofinancirati društva, s kolesarskimi stezami se bo povezovala proti Velenju, Šmartnemu ob Paki in Mozirju, po besedah tamkajšnjega župana pa se vse več potreb kaže tudi na socialnem področju.

TS
Foto: SHERPA

Šoštanj
Šoštanj