Spanje na kozolcu in večerja pod zvezdami v spletno košarico

Razpršeni hoteli kot inovativna turistična ponudba na podeželju

9:45

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v lanskem letu za razvoj novih in inovativnih produktov turističnega gospodarstva namenilo 4,2 milijona evrov. Na razpis je prispelo 65 vlog, v začetku tega leta so 24 izbranim prejemnikom razdelili 3,5 milijona evrov subvencij. Pod okriljem zasebnega partnerja in s sodelovanjem Razvojne agencije Sotla bo koncept razpršenega hotela zaživel tudi v Obsotelju in na Kozjanskem.

Ko gre za bogato, a razpršeno turistično ponudbo našega podeželja, je za ponudnike najtežje zagotavljati stalnost svojih storitev. Povsem drugače je, če je obisk napovedan, kar je v primeru individualnih gostov redko. V spletni recepciji razpršenega hotela si bo posamezni gost lahko iz vnaprej pripravljenega nabora oblikoval izlet ali počitnice po lastni želji, storitve »zložil v košarico«, plačal in s tem tudi rezerviral. V naboru turistične ponudbe in oblikovanja doživetij poleg RA Sotla sodelujejo še Turizem Ljubljana, Turizem in kultura Radovljica, združenje Konzorcij turizem v zidanicah ter nekateri dobri poznavalci turistične ponudbe z območja Ljubljane, Dolenjske in Bele krajine, Obsotelja in Kozjanskega ter Radovljice z okolico. Prepoznavnost bodo partnerji gradili na skupni promocijski blagovni znamki Experience Slovenia (Doživi Slovenijo). »Na območju Obsotelja in Kozjanskega bomo v projekt na začetku vključili približno deset najbolj zanimivih točk, ponudnikov, ki jih bomo delili na sedem dogovorjenih tematskih sklopov. Projekt za območje vsekakor predstavlja veliko dodano vrednost, saj vzpostavlja nove prodajne in trženjske kanale ter zagotavlja, da bo naše območje turistično še bolj obiskano,« je dejala Čebularjeva. Če bo poslovni model zaživel, bodo nabor osnovnih ponudnikov še razširili.

Celoten članek lahko preberete v Novem tedniku 4. maja 2017.

Doživetja narave