Sprejet je tretji popravek proračuna

10:50

Občinski svet Nazarij je sprejel na zadnji seji že tretji rebalans letošnjega občinskega proračuna. Skupni načrtovani prihodki znašajo 2,9 milijona evrov, odhodki so višji za sedemsto tisoč evrov. Proračun je sicer uravnotežen, razliko med obema pa predstavljajo neporabljena sredstva iz preteklih let.

Po sprejetem tretjem rebalansu so prihodki in odhodki povišani za 1,4 odstotka. Po njem so investicijski odhodki nižji za blizu štiri odstotke. Nekatere postavke so tudi povišane. O njih direktor občinske uprave, Samo Begič:

Po tretjem rebalansu sta za 70 tisoč evrov povišani postavki za tekoče vzdrževanje ter prenovo lokalnih cest, Med drugim je bistveno povišana tudi postavka za urejanje javnih zelenih površin.

Prvi letošnji rebalans nazarskega proračuna je bil med drugim potreben zaradi hude zime ter drugi zaradi novega državnega razdelilnika za sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin.

BJ

Foto: arhiv občine, Matevž Lenarčič

Capturefile: C:Documents and SettingsMatevtzMy DocumentsSTOCKVOJCNAZARJENEFNazarje0036.NEF CaptureSN: --.000000 Software: Capture One PRO for Windows
Graščina Vrbovec, kjer je tudi sedež Občine Nazarje.

Deli