Stara bremena najbolj onesnažujejo vode

9:57

Cinkarna Celje je včeraj javnosti predstavila ugotovitve nemškega podjetja CDM Smith. To je dve leti pripravljalo ocene tveganja za zdravje ljudi in okolja zaradi odkritih starih bremen na območju aktualne proizvodnje in odlagališč v Bukovžlaku in Za travnikom.

Pri tem so na območju proizvodnje Cinkarne Celje ugotovili znaten vpliv onesnaženih tal na podtalnico, ki se izteka v Hudinjo in Vzhodno Ložnico.

V postopku predvidene prodaje podjetja leta 2014 je Cinkarna Celje naročila okoljski skrbni pregled za vse svoje lokacije v Sloveniji. Ob poročilu poljskega podjetja Environ se je izkazalo, da je na območju sedeža cinkarne nasipan debel sloj odpadkov iz nekdanje metalurške dejavnosti. Podobno so raziskovalci ugotovili za območja odlagališč Bukovžlak in Za travnikom. Zato je cinkarna z nemškim podjetjem podpisala pogodbo o izdelavi ocene tveganja za ljudi in okolje. Po prvotno opravljenih raziskavah nemškega podjetja je bila problematična predvsem podtalnica na območju cinkarne, zato so raziskovalci ugotavljali, ali to staro breme povzroča negativen vpliv tudi izven ograje tovarne.

Ugotovili so, da zaradi naravnega redčenja koncentracije težkih kovin ne presegajo dovoljenih mejnih vrednosti, ki jih določa naša zakonodaja. Ker obe reki predstavljata hidravlično pregrado, se onesnažila ne širijo na drugo stran vodotokov, so ugotovili nemški raziskovalci. Tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič razlaga:

Mejne vrednosti težkih kovin v obeh vodotokih kljub temu niso bile presežene, zato ukrepi niso nujni, so pa priporočljivi, ugotavljajo raziskovalci. Cinkarna naj bi zato omejila možnost izcejanja podtalnice v vodotoke. Možni ukrepi sanacije so ocenjeni med tremi in šestimi milijoni evrov. Možnosti je več, lahko bi čistili podtalnico v okviru serije vodnjakov ali pa jo omejili z nepropustno steno in le na eni strani omogočili prepust in čiščenje,  pravi Podgoršek Seličeva in dodaja:

Pri nadaljnji sanaciji cinkarna pričakuje več sodelovanja države, zato je danes vodstvo podjetja skupaj z nemškimi strokovnjaki odšlo na pogovore na ministrstvo za okolje.

TC, foto: GrupA