Streha (še) z napako

14:06

Po številnih zapletih in večmesečnem čakanju je žalska tržnica vendarle dočakala nadkritje. Izbrani izvajalec je dela končal sredi julija, nato je občina vložila vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Tega so dobili 22. julija, ko so se v občini že temeljito pripravljali na prihod svetovne hmeljarske smetane.

Nadstrešnica bo s približno 700 kvadratnimi metri pokritih površin obiskovalcem ter ponudnikom v prihodnje omogočala varnejše zavetje pred vremenskimi vplivi, k sedanji infrastrukturi pa je žalska občina dodala še en nov kontejner ter 20 novih stojnic. Vrednost projekta je ocenjena na dobrih 380 tisoč evrov. V to ceno so všteti stroški projektiranja, nadzora ter nabave novih opreme. Približno 112 tisoč evrov je občina pridobila s prijavo na razpis lokalne akcijske skupine, ostalo bo pokrila z lastnimi proračunskimi sredstvi.

tržnica pri fontani piv Mnogi so že v času priprave in predstavitve projekta opozarjali, da ta ni zastavljen smotrno in da tudi izbrana kritina ni najbolj primerna. Da so bile v postopku verjetno storjene napake, nakazuje že močno zamujanje pri izvedbi. Luže na platoju tržnice ob dežju pa so dokaz, da kritina ne tesni. Občina Žalec je o težavah z nadstrešnico v primeru padavin že obvestila izvajalca. Delavci pa z dodatnim tesnjenjem stikov na pomičnem delu strehe napako že odpravljajo.

Tržnica v Žalcu - 30.7.2019 poslana na NTPrvi se bodo sicer na prenovljeni tržnici to popoldne družili udeleženci svetovnega hmeljarskega kongresa. Podeželska tržnica pa se na staro lokacijo vrača 10. avgusta.

LKK, foto: SHERPA