Subvencije za najemnine stanovanj

18:22

Zaradi izrednih razmer, ko bo marsikdo ostal brez dela dohodkov ali celo brez dohodkov, lahko najemniki neprofitnih oz. tržnih stanovanj v Velenju na center za socialno delo oddajo vloge za subvencioniranje najemnin.

29.9.2015 poslana na NOVI TEDNIK

banner-teal

Center za socialno delo Velenje o pravici odloči z odločbo v skladu z zakonodajo o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Mestna občina Velenje pa lahko na podlagi pozitivne odločbe centra izplača subvencijo najemnine. Stopnja subvencije je odvisna od višine dohodka gospodinjstva, najemnik lahko pridobi do 80 odstotkov znižane najemnine. Iz proračuna Mestne občine Velenje za tovrstno pomoč letno namenimo dobrih 400 tisoč evrov in s tem razbremenjujemo družinski proračun posameznih gospodinjstev občank in občanov.

Informacije o dokumentaciji za oddajo vloge lahko občani oddajo na Centru za socialno delo Velenje na telefonski številki 03 898 4501 ali preko elektronske pošte [email protected]

Vloge lahko občani pošljejo po elektronski pošti, jo oddajo v predalčnik pred vhodom v njihovo stavbo ali jo pošljejo po navadni pošti na naslov Prešernova cesta 10, Velenje.

LKK, foto: arhiv NT