Svetniki kritični do podražitve vrtca

7:03

Občinski svet Vojnika na svoji zadnji seji ni soglašal s povišanjem cen, ki ga je predlagal domači javni vrtec Mavrica. Vrtec je predlagal 7-odstotno povišanje ekonomskih cen programov vrtca, kar je posledica višjih plač zaposlenih ter službenih napredovanj.

Med živahno razpravo svetnikov so ti izražali mnenje, da občina povišanjem teh cen ne more več slediti. Država namreč vse predpiše ter nato račun izstavi občinam. Na koncu so menili, da je mogoče v javnih vrtcih privarčevati tudi ob tem, da izpolnijo vse pogoje, ki jih predpisuje država. Odločitev o 7-odstotnem povišanju cen so tako preložili na naslednjo sejo občinskega sveta, na katero bodo povabili tudi ravnateljico vrtca.

Po predlaganih podražitvah svetniki očitno niso več  pripravljeni zgolj dvigovati roke. Menijo, da lahko javni vrtci poiščejo svoje notranje rezerve. Župan Branko Petre:

Podoben položaj je v drugih slovenskih občinah.

Svetniki želijo iz javnega vrtca natančnejše obrazložitve cen in poslovanja nasploh:

Posamezni svetniki so menili, da bi morali vzpodbujati zasebne vrtce, ki so cenejši. Prav tako opažajo, da je standard slovenskih vrtcev bistveno višji kot v najbogatejših državah. Temu sicer ne nasprotujejo.

BJ

Foto: arhiv NT&RC

vojnik vrtec
Javni vrtci so vse dražji, in to predvsem na račun povišanja plač. V Vojniku se zato sprašujejo, ali je mogoče v Vrtcu Mavrica (na fotografiji) poiskati notranje rezerve.

narocite-nt

Deli