Svetniki o kadrovskih zadevah in poročilih javnih zavodov

10:38

Danes se bodo sestali celjski mestni svetniki. Na dnevnem redu seje je nekaj kadrovskih zadev, sicer pa bo glavnina seje namenjena predstavitvam letnih poročil javnih zavodov.

Zadnja seja celjskega mestnega sveta v tem letu s ptičje perspektive.

Svetniki bodo tako odločali o predlogu za imenovanje Staneta Rozmana za nov mandat na mestu direktorja Pokrajinskega muzeja Celja. Obravnavali bodo tudi poslovanje občinskega podjetja Celeia, ki v Baški v Celjskem domu izvaja počitniške zdravstvene in socialne kolonije otrok in učencev iz celjske občine. V primerjavi s prvotnim sklicem je dnevni red razširjen tudi z obravnavo odloka o turistični in promocijski taksi v mestni občini Celje, kar sicer zaradi uskladitve z zakonom o strategiji razvoja slovenskega turizma v zadnjem obdobju obravnavajo na vseh občinskih svetih. Svetniki se bodo seznanili tudi z letnimi poročili o delovanju celjskih osnovnih šol in vrtcev, Glasbene šole Celje, Osrednje knjižnice Celje, Zavoda Celeia Celje in še nekaterih drugih javnih zavodov.

Na dnevnem redu so tudi obravnave o spremembah in dopolnitvah odlokov o načinu izvajanja javnih linijskih prevozov avtobusnega potniškega prometa ter o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lopate ter širše območje Miklavškega hriba in Starega gradu.

RG

Foto: arhiv NT&RC

narocite-nt

Deli