Terjatev do Atrija prijavil tudi bivši direktor

11:47

V stečajnem postopku celjskega Atrija je terjatve prijavilo malo manj kot 530 upnikov. Med njimi je največ etažnih lastnikov stanovanj iz Celja, Štor, Šmarja pri Jelšah, Rogaške Slatine in še nekaterih drugih krajev v regiji, kjer je Atrij upravljal večstanovanjske stavbe.

Na dolgem seznamu upnikov so tudi številna podjetja in obrtniki, zavarovalnice, upravniki stanovanj, ki so prevzeli delo Atrija še pred njegovim stečajem, pa tudi bivši zaposleni. Terjatev do Atrija je prijavil tudi bivši direktor Radovan Cink. Koliko znaša, še ni znano, saj bo stečajna upraviteljica Katja Skumavec potrebovala kar nekaj časa, da bo preverila, ali so terjatve upravičene ali ne. Sodišče je že zaprosila, naj ji podaljša rok za preizkus terjatev.

obdelana_atrij_policijaNajvečja upnica Atrija je zagotovo ljubljanska družba za upravljanje TCK, ki je stečaj tudi predlagala in je v lasti Addiko bank. Atrij je imel pri tej banki najeto posojilo v vrednosti več kot dva milijona evrov, ki pa je v glavnem ostalo neodplačano. Kot smo že poročali, ima stečajna upraviteljica že od prvega dne stečaja zelo veliko dela. Primopredaje poslov skorajda ni bilo, zato mora podatke o poslovanju podjetja pred stečajem pridobivati pri bankah, dobaviteljih, upnikih, upravnikih in tudi najemnikih. Opraviti bo morala tudi izterjavo zapadlih neplačanih terjatev. Izvršilnih zadev, v katerih Atrij nastopa kot upnik, je 1.600. Skumavčeva napoveduje, da bodo zaradi neurejene Atrijeve dokumentacije lastniki stanovanj morali sami dokazovati, katere račune so že poravnali. Pri tem upa, da vsi še hranijo potrdila o plačilu.

JI

Foto: arhiv NT&RC

banner-ntrc-martinovanje

Deli