Sosežig za boljše poslovanje Teš, domačine skrbita smrad in zdravje

16:35

Pomočnik direktorja Teš mag. Jože Lenart je danes šoštanjskemu občinskemu svetu predstavil modelno študijo možnosti sosežiga goriva iz nenevarnih odpadkov. V Teš o tem razmišljajo, da bi izboljšali svoj poslovni rezultat, pa tudi za to, da bi pomagali reševati problematiko z odpadki v državi.

Študija je pokazala, da možnosti za sosežig obstajajo. Sedaj bo Teš naročil izdelavo presoje vplivov na okolje, javni razpis za presojo bo objavil predvidoma prihodnji mesec. Izdelal bo še idejni projekt in investicijski program. Teoretično naj bi bili vsi omenjeni postopki končani do konca leta 2020.

Lenart razume domačine, ki nasprotujejo sosežigu odpadkov. Poudaril je, da Teš lokalni

rpt
Pomočnik direktorja Teš mag. Jože Lenart

skupnosti sosežiga ne bo vsiljeval. »Če ne bomo prepričani, da je sosežig zares čista tehnologija, je nimamo namena vpeljati. Prvi rezultati modelne študije sicer kažejo, da bi emisije ostale znotraj mejnih vrednosti.« V naslednjih mesecih bodo v elektrarni preučili, kako bi morali za sosežig odpadkov spremeniti tehnologijo, prav tako bodo podrobneje dorekli prevoz in skladiščenje. Zaenkrat je predvideno, da bi gorivo iz nenevarnih odpadkov do elektrarne prevažali s pokritimi kamioni.

Svetniki imajo o morebitnem sosežigu mešane občutke. Nekateri so danes izrazili odločno nasprotovanje, strah jih je predvsem vpliva na zdravje in morebitnega smradu. V Civilni iniciativi Šoštanj sosežigu ne nasprotujejo, so pa prepričani, da bi morala lokalna skupnost od tega imeti denarno korist. O tem so se pogovarjali tudi z vodstvom Teš, a Lenart pravi, da je o konkretnih številkah prehitro govoriti. »V tem trenutku namreč še ne vemo, kakšni bi bili prihodki Teša iz naslova sosežiga goriva iz odpadkov.«

TS

oznor
oznor