Thermana še povečala prihodke in čisti dobiček

12:08

Laška Thermana je lani še povečala prihodke in čisti dobiček, je razvidno iz zadnjega poročila, v katerem družba obvešča sodišče, kako po potrjeni prisilni poravnavi izvaja ukrepe finančnega prestrukturiranja.

Thermana Laško je z dnevnimi obiskovalci bazenov in nočitvami prispevala levji delež k dobremu turističnemu obisku Laškega.Po še nerevidiranih podatkih je Thermana lani ustvarila 22 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 8 odstotkov več kot leta 2017 in 6 odstotkov več, kot je predvideval načrt finančnega prestrukturiranja. Čisti dobiček, ki je znašal milijon evrov in pol, je bil od predlanskega višji za skoraj tretjino. Lansko poslovanje Thermane je najboljše v zadnjih petih letih. Sicer pa laško zdravilišče po potrjeni prisilni poravnavi leta 2015, ko je njegov skoraj 100-odstotni lastnik postala Družba za upravljanje terjatev bank, že ves čas posluje dobro in izpolnjuje vse zaveze, ki jih je dalo bankam. V štirih letih jim je odplačalo že nekaj več kot 6 milijonov evrov dolga, ki je ob potrditvi prisilne poravnave znašal 18,6 milijona evrov. Lani so bile obveznosti Thermane nekoliko višje, znašale so 10 odstotkov glavnice oziroma nekaj manj kot 1,9 milijona evrov.

JI, foto: arhiv NT&RC

 

banner-ntrc-martinovanje

Deli