Trženje zahtevno, a brez dvorane ni turizma

Po spremembi lastništva novo obdobje za dvorano Tri lilije

14:25

S prehodom lastništva dvorane Tri lilije s Pivovarne Laško Union na Občino Laško, je bilo bolj ali manj večini jasno, da bo upravljanje in trženje dvorane za občinski javni zavod Stik Laško to velik izziv, za občino pa tudi precejšnje breme. Stroški upravljanje dvorane so namreč visoki, poleg tega je nujna energetska sanacija dvorane.

Dvorana Tri lilije v Laškem
Dvorana Tri lilije v Laškem

Na zahtevnost trženja dvorane je opozoril tudi Bojan Šipek, svetnik liste Mlada moč Občine Laško na zadnji seji občinskega sveta, na kateri se je razvila živahna in polemična razprava o novem obdobju za dvorano Tri lilije.

“V minulem letu je bilo prihodkov za  približno 40 tisoč evrov, letos jih bo manj, ker ne bo dveh prireditev, stroškov rednega vzdrževanja pa je bilo za približno 100 tisoč evrov.”

Vršilka dolžnosti direktorice Stika Laško, Tina Belej, je povedala, da je bila lani dvorana zasedena 337 dni v letu, kar pomeni več kot ur na dan.

Belejeva upa, da bo trženje dvorane v prihodnje lahko uspešnejše, ko bo izvedena energetska obnova dvorane. V poletnih mesecih ob visokih temperaturah je v njej namreč zelo težko izvajati športno rekreativno dejavnost.

Župan Franc Zdolšek je opozoril na pomen dvorane Tri lilije za turizem v Laškem. “Dvorana Tri lilije je pogoj za turizem v Laškem, saj tega se ne moremo iti brez dvorane. Tudi v Podčetrtku na primer imajo svojo športno dvorano. Laško se promovira z dvorano Tri lilije,” je prepričan župan Franc Zdolšek.

Občina Laško je za energetsko sanacijo dvorane Tri lilije izdelala razširjeni energetski pregled, projekt namerava izvesti v javno-zasebnem partnerstvu, pri tem upa tudi na pridobitev evropskih sredstev.

ROBERT GORJANC

Foto: Stik Laško

Deli