Tržnica še vedno brez strehe

Prenovljena bo tudi infrastruktura

14:04

Letošnja mokra pomlad je dokaz, da je odločitev žalske občine, da na tržnici pri fontani postavi nadstrešnico, prava. Žal so se dela pošteno zavlekla. Vprašanje je, ali bo zamuda projekt tudi podražila.
nova-tržnica-nadkritjeNadstrešnica bo s približno 700 kvadratnimi metri pokritih površin obiskovalcem ter ponudnikom omogočala varnejše zavetje pred vremenskimi vplivi, k sedanji infrastrukturi pa bo investitorica, Občina Žalec, dodala še en nov zabojnik ter vsaj 20 novih stojnic. Vrednost projekta je ocenjena na približno 380 tisoč evrov. V ceno so všteti stroški projektiranja, nadzora ter nabave novih stojnic in zabojnika. Približno 112 tisoč evrov bo občina pridobila s prijavo na razpis Las (Lokalna akcijska skupina), ostalo bo pokrila z lastnimi proračunskimi sredstvi.

Za postavitev nadstrešnice je zadolženo podjetje Duol, zunanja okoliška dela pa izvaja podjetje Remont. Prvi stroji so zabrneli že oktobra lani in čeprav je bila sprva predviden rok gradnje 60 dni, je izbran izvajalec pogodbeni rok večkrat prestavil. »Izvajalec del je moral usklajevati posamezne tehnične rešitve s projektantom, ki je pripravljal projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) in hkrati tudi projekt za izvedbo (PZI). Zaradi specifičnih in posebnih rešitev je bilo treba posamezne podrobnosti reševati z izvajalcem del in jih šele nato vključevati v PZI-projekt,« so nenehno prestavljanje pogodbenih rokov pojasnili v žalski občini, kjer so sicer imeli zastavljen cilj, da bo tržnica nadkrita do odprtja nove sezone fontane piva.

Kot so še pojasnili v občini, so hkrati z gradnjo nadstrešnice celovito prenovili vso komunalno in drugo infrastrukturo. »Zaradi posebnih tehničnih rešitev, težav pri dobavi materiala in vključitve podizvajalcev za specifična dela (avtomatika, elektrika, mehanika) je izvajalec večkrat zaprosil za podaljšanje roka izvedbe del, na kar je naročnik do 13. 5. 2019 tudi pristajal in rok podaljševal z aneksi k osnovni pogodbi. Tega dne je dejansko potekel pogodbeni rok,« so še zapisali v občini.

Projekt gradnje nadstrešnice se je zavlekel precej dlje, kot so predvidevali in načrtovali. Ko bo izvajalec končal dela, bo občina zaradi varnosti izvedla še dodaten tehnični pregled.
Projekt gradnje nadstrešnice se je zavlekel precej dlje, kot so predvidevali in načrtovali. Ko bo izvajalec končal dela, bo občina zaradi varnosti izvedla še dodaten tehnični pregled.

Čeprav bi si vsi želeli, da bi projekt uspešno končali že pred meseci, tako upajo, da se bo življenje na tržnico lahko vrnilo že v juniju. »Izvajalec je dolžan izvesti še zaključna dela v manjšem obsegu – dokončanje odvodnjavanja in ogrevanja žlebov, sanacijo opleska, ureditev avtomatike, izvedbo meritev napetosti jeklenic in predajo kompletnih dokazil o vgrajenih materialih, meritvah in zanesljivosti objekta.« Občina bo takoj po prejemu celotne dokumentacije izvedla pregled, po odpravi morebitnih napak in predaji navodil o vzdrževanju in rokovanju pa bo tudi prevzela objekta in na upravno enoto vložila vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Občina je zaradi zagotavljanja varnosti dodatno naročila še preveritev statike in interni tehnični pregled dokumentacije in objekta.

LKK, Foto: Občina Žalec, LKK

Deli