Tuje invazivne rastline vse bolj ogrožajo tudi gozdove

8:04

Ob Tednu gozdov bo v Nazarjah danes delavnica o tujih intenzivnih vrstah, ki jo pripravlja tamkajšnja območna enota Zavoda za gozdove Slovenije. Tuje invazivne vrste rastlin namreč predstavljajo vse večjo ekološko, zdravstveno in gospodarsko težavo, tako na podeželju kot v večjih krajih.

Za začetek bodo od 10. ure tri predavanja o invazivnih rastlinah na nazarskem gozdnogospodarskem območju, o vlogi lokalnih skupnosti pri obvladovanju teh rastlin ter poskusih njihovega zatiranja na mariborskem območju. Tuje invazivne rastline namreč niso problematične le ob vodotokih, saj v zadnjem času vse bolj ogrožajo tudi gozdove, zlasti njihove ogolele površine.

Po predavanjih, ki bodo v prostorih gradu Vrbovec, bo sledil ob 11.30 še terenski del. Udeleženci si bodo ogledali širjenje barvilnice ter prikaz njenega zatiranja. V gozdovih se je pojavila po vetrolomu.

BJ

Foto: arhiv občine, Matevž Lenarčič

Capturefile: C:Documents and SettingsMatevtzMy DocumentsSTOCKVOJCNAZARJENEFNazarje0011.NEF CaptureSN: --.000000 Software: Capture One PRO for Windows
Pogled na Nazarje in njegovo gozdnato okolico. Tamkajšnja območna enota Zavoda za gozdove Slovenije skrbi za gozdno bogastvo Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Deli