Turizem dveh dolin pod novo znamko Savinjska

14:11

Savinjska – čez Alpe in doline, tako se glasita nova znamka in slogan desetih občin savinjsko šaleške regije. Nova znamka in slogan bosta nadomestili znamko Mozaik doživetij, ki na trgu ni nikoli zaživela, saj se turistični ponudniki z njo niso poistovetali.

Z novo znamko bo turistična promocija občin Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Solčava, Šoštanj, Šmartno ob Paki in Velenje, boljša, meni direktorica Razvojne agencije SAŠA mag. Biljana Škarja. “Želimo si, da bi povezala vse turistične ponudnike v SAŠA regiji. Naša želja je, da bi se ponudniki videli v tej znamki, jo uporabljali in da bi zaživela, ne le v Sloveniji, temveč tudi širše na globalnem trgu.”

Grafična podoba nove znamke spominja na reko Savinjo, pa tudi na gore. Podobo je razvilo podjetje Nea Culpa. Direktorica omenjene družbe Neja Petek pravi, da znamka tudi v turističnem smislu povezuje deset občin, ki so že sedaj povezane tako prometno kot gospodarsko. “Vse te občine druži voda v vseh oblikah. Od ledenika, ki je oblikoval Logarsko dolino do toplih termalnih izvirov v Termah Topolšice. Temelj identitete Savinjske je torej porečje Savinje.”

V sklopu projekta so sodelujoči poleg znamke razvili turistične produkte in pakete, ki bodo na voljo obiskovalcem SAŠA regije. Razvojna agencija pa bo pod okriljem projekta dobila tudi organizacijski, upravljavski in finančni model, ki bo dal smernice, kako upravljanje destinacije organizirati v prihodnje.

Vrednost projekta Turizem Savinjsko-šaleške doline, v okviru katerega je oblikovanih deset turističnih programov z enodnevnimi doživetji, znaša 114.000 evrov. Od tega je 97.000 evrov prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

TS
Foto: SHERPA

Razvojna agencija SAŠA regije, Biljana Škarja foto: Edi Einspieler/Sherpa
Direktorica Razvojne agencije SAŠA mag. Biljana Škarja