Unior ne bo delil bilančnega dobička

15:24

Delničarji zreškega Uniorja so se na današnji redni seji skupščine seznanili s poslovanjem  družbe v preteklem letu, podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu ter odločali o razporeditvi bilančnega dobička.

denarČeprav ima zreški Unior po več letih spet bilančni dobiček, ta znaša 436 tisoč evrov, delničarji tudi letos ne bodo dobili dividende. Kot pojasnjuje uprava družbe, bi v primeru izplačila kršila pogodbo o najemu sindiciranega posojila, ki jo je z več bankami sklenila konec leta 2016. Če bi namreč Unior izplačal dividendo, bi lahko banke zahtevale takojšnje predčasno odplačilo celotnega posojila, ki je 31. decembra lani znašal malo manj kot 100 milijonov evrov. Kljub takšnim pravilom je Unior konzorcij bank vseeno vprašal, ali bi soglašal z dividendami v višini 15 centov bruto na delnico. Dobil je odgovor, da se večina bank z izplačilom dividende ne strinja. V Uniorju pojasnjujejo, da je bilančni dobiček predvsem posledica izčlenitve programa turizem v samostojno družbo, saj so nanjo prenesli tudi 8,9 milijona evrov nerazporejene izgube iz preteklih let.

Unior je lani posloval dobro, saj je ustvaril 165 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 9 odstotkov bolje kot v letu 2016. Čisti dobiček je bil od predlanskega višji za 10 odstotkov in je znašal 7 celih 7 milijona evrov. Prihodke povečujejo tudi letos, čisti dobiček je bil v prvih treh mesecih  nekoliko manjši kot lani, vendar še vedno višji, kot je načrtovala družba.

JI

narocite-nt

Deli