Uredili igrišče in pešpot ter zasadili sadno drevje

9:48

Po več kot dveh letih od prijave na javni poziv so v začetku novembra slavnostno odprli in namenu predali pešpot, ki povezuje Tabor in Ojstriško vas ter športno igrišče Razgan. Ureditev je taborska občina uresničila v okviru projektov Las SSD in sicer v okviru tematskega področja »Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin«.

»Z ureditvijo pešpoti Tabor-Ojstriška vas rešujemo predvsem izzive, povezane z doseganjem višje kakovosti življenja in z ohranjanjem in izboljšanjem stanja narave in okolja skozi dostop do vseh pomembnejših javnih zgradb v lokalni skupnosti na okolju prijazen način,« je povedala Saša Zidanšek Obreza iz občine Tabor, ki je bdela nad projektom. Kot je poudarila, so v okviru projekta zgradili 884 metrov pešpoti in ob njej zasadili 44 sadnih dreves, katerih sadovi bodo namenjeni vsem sprehajalcem. V tem letu so že izvedli tudi izobraževanje in prenos znanja o sajenju ter oskrbi sadnega drevja, organizirali so različne ustvarjalne delavnice in tek ter hojo po pešpoti z meritvami vitalnih življenjskih funkcij. »Z ureditvijo igrišča Razgan je omogočen širok spekter športnih aktivnosti od nogometa, ulične košarke, badmintona, odbojke, balinanja, igranja vrtnega šaha in izvajanje gibalnih vaj za invalide. Namestili smo tudi dvoje igral za najmlajše. Na igrišču bodo lahko poslej športne dneve dodobra izkoristili tudi otroci vrtca in POŠ Tabor,« je bila zadovoljna vodja projekta.

Dolgo čakali, hitro izvedli
Občina Tabor je projekt na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja prijavila že konec leta 2017. Projekt je bil na nivoju LAS SSD s sklepom potrjen januarju 2018, gospodarsko ministrstvo pa je projektu dokončno zeleno luč prižgalo maja letos. Vrednost investicije je znašla 70 tisoč evrov od tega bo delež sofinanciranja okoli 10.000 evrov.
Slavnostno odprtje so z nastopom popestrili otroci tamkajšnje osnovne šole. Travnato zelenico so najprej preizkusili najmlajši nogometaši. Obiskovalci so z velikim veseljem preizkusili nove športne pridobitve.

LKK, foto: Saša Zidanšek Obreza

Deli