V Braslovčah izbirajo novo ravnateljico

Katera od kandidatk bo marca sedla na stol prve »šolarke« v občini, bo znano v dobrem mesecu dni

9:27

Dokaj tiho ter stran od oči in ušes javnosti so konec lanskega leta objavili in izpeljali razpis za mesto ravnatelja braslovške osnovne šole, pod okriljem katere deluje tudi javni vrtec. Kandidati, ki so izpolnjevali pogoje, so vizijo razvoja šole in program že predstavili predstavnikom sveta staršev šole in vrtca, lokalni skupnosti, zaposlenim in članom sveta zavoda.

OŠ bras

banner-teal

Na razpis, ki se je končal decembra lani, se je prijavilo dvanajst kandidatov, devet jih je zadostilo vsem razpisnim pogojem in ti so imeli možnost, da z javnim nastopom neposredno nagovorijo in prepričajo odločevalce. Soglasje k imenovanju je že podal občinski svet občine, ki je ustanoviteljica zavoda, in svetu zavoda predlagal imeni dveh kandidatk, in sicer Simono Zbičajnik in Marijo Arh, je potrdil župan Branimir Strojanšek. Nadalje je o izboru odločal še svet zavoda osnovne šole, ki je vsem kandidatom zastavil tri enaka vprašanja – o izzivih zavoda in njihovih prednostnih usmeritvah, o videnju sodelovanja matične enote s podružničnimi in o njihovi dobri in slabi lastnosti.

Neuradno naj bi, tudi glede na soglasje občinskega sveta, slušatelje najbolj prepričala Marija Arh iz okolice Trojan, trenutno zaposlena v osnovni šoli v Zagorju ob Savi. Namestnik predsednice sveta zavoda Igor Košak, ki je vodil sejo, na kateri so se kandidati predstavili, za zdaj ne želi ničesar komentirati. Kot pravi, bodo vse povedali, ko bo svoje mnenje o izbrani kandidatki podalo še ministrstvo za šolstvo. Košak pravi, da je molk hkrati tudi zaščita vseh vpletenih v izbor nove ravnateljice braslovške šole, kjer naj bi bilo po neuradnih informacijah poslovanje in delovanje v zadnjih nekaj letih vse prej kot zgledno.

LK, foto: TT

Deli