V Celju te dni tuji strokovnjaki s področja dolgotrajne oskrbe

13:16

V okviru pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe starejših, ki poteka v občinah Celje, Štore, Vojnik in Dobrna že leto dni, so storitve oskrbe zagotovili 173 uporabnikom. Gre za trenutno eno najpomembnejših tematik v Sloveniji, saj se generacija stara in bo v družbi vedno več starejših, ki so pomoči potrebni. Kot je znano, pa zakon o dolgotrajni oskrbi še vedno ni sprejet. 

»Želeli bi pomagati vsem, ki potrebujejo pomoč, vendar vsem tudi zaradi trenutne kadrovske zasedbe ne moremo. Na čakalnem seznamu je trenutno še 144 upravičencev,« pravi koordinatorka projekta Vladka Vovk iz Zdravstvenega doma Celje.

oskrba

Oskrba starejših temelji na aktivni vlogi posameznika in na tistem področju, kjer starejša oseba pomoč najbolj potrebuje. To je lahko samo druženje ali pa pomoč pri vsakodnevnih opravilih.

V Domu Svetega Jožefa v Celju bo tako do petka potekala mednarodna strokovna konferenca o dolgotrajni oskrbi. Predavali bodo tudi tuji strokovnjaki, med njimi celo ustanovitelj poljske Hospic fundacije.

SŠol

Deli