V danih razmerah brez premoga ne bi šlo

12:44

Tudi v času epidemije v velenjskem premogovniku zagotavljajo dovolj energenta za nemoteno delovanje šoštanjske termoelektrarne in s tem nemoteno oskrbo Slovenije z električno energijo.

Premogovnik Velenje sodi med gospodarske družbe katerih delovanje je tudi v kriznih časih izjemno pomembno za nemoteno delovanje družbe. Kot so sporočili, so delo organizirali tako, da zagotavljamo nemoteno izvajanje dejavnosti, hkrati pa upoštevajo vsa priporočila za zmanjšanje hitrosti širjenja novega virusa. Kot še poudarjajo, je bila varnost zaposlenih v vseh družbah Skupine Premogovnik Velenje, vedno na prvem mestu in je tudi v teh izrednih razmerah.

banner-teal

Premogovnik Velenje (deponija)
Foto: Borut Justin

»Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj sta kot neločljivo povezani enoti za Slovenijo in njeno oskrbo z električno energijo izjemnega pomena,« poudarja generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec. »Nobena druga tehnologija ta trenutek ne zagotavlja bolj zanesljive oskrbe z električno energijo, zato premogovnik ne more kar tako zapreti svojih vrat. To bi pomenilo, da bi Slovenija ostala brez elektrike – brez te pa ne bi mogli delovati zdravstveni domovi, bolnišnice, komunala …, skratka vsi tisti, ki skrbijo za vse nas.« Ob tem je Mavec spomnil še na nedavni potres v Zagrebu, ki k sreči ni ustavil delovanja krške jedrske elektrarne, a bi se to ob nekoliko močnejšem potresu tudi lahko zgodilo. Zaradi sušnega obdobja pa je tačas zmanjšana tudi proizvodnja v hidroelektrarnah. »Edini zanesljivi energent, ki je vedno na voljo, tako ostaja naš premog. Čeprav se zavedamo nujnosti prehoda v brezogljično družbo, je Šaleška dolina za Slovenijo nepogrešljiva energetska lokacija, Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj pa družbi, ki omogočata delovanje vseh pomembnih institucij, zato moramo opraviti svoje delo – seveda na varen način, da pri tem ne ogrožamo zdravja naših zaposlenih,« dodaja direktor premogovnika.

Za nemoteno delovanje in zagotavljanje varnosti ter preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom so sprejeli že številne ukrepe in kot pravi direktor Marko Mavec, jih dnevno nadgrajujejo.

V Premogovniku Velenje trenutno obratujeta dva odkopa v dveh različnih področjih jame. Kot pojasnjujejo, to zanje ni novost, tako delujejo že kar nekaj časa. »Na ta način dosegamo zadostno proizvodnjo za potrebe TEŠ.« Trenutna dnevna količina proizvodnje premoga z obeh obratujočih odkopov znaša več kot 13.000 ton ter se bo v prihodnjih dneh povečala na načrtovanih 15.000 ton dnevne proizvodnje. Stanje na deponiji premoga za dobavo Termoelektrarni Šoštanj znaša več kot 216.500 ton. Glede na dnevno porabo premoga iz minulih dni (približno 6000 ton dnevno) ocenjujejo, da trenutna količina premoga na deponiji zadošča za nemoteno enomesečno delovanje TEŠ-a ter da se bo deponija ob nadaljnjem obratovanju proizvodnje povečevala.

Premogovnik Velenje (jama)
Foto: Miran Beškovnik

Imajo pa v podjetju vezano na epidemijo koronavirusa pripralvjene tri scenarije. Prvi predvideva nemoteno delovanje, kot ga izvajajo sedaj, po drugem scenariju, ki predvideva manjše število obolelih v delovnem procesu, je predvideno zmanjšanje števila rudarjev v posamezni skupini in manjšo intenzivnost del. V primeru večjega števila obolelih je v načrtu zaprtje jame. Ob tem Mavec poudarja, da potrebujejo v družbi za uresničitev posameznega scenarija vsaj teden dni.