V Gorenju o menjavah v nadzornem svetu

9:56

Jutri bo izredna seja skupščine Gorenja, na kateri bo skupina manjših delničarjev pol leta pred iztekom mandata poskušala razrešiti dva člana nadzornega sveta.

Sklic seje je prvi zahteval Philip Sluiter, lastnik nizozemske družbe Home Products Europe, ki ima v lasti 5 odstotkov delnic Gorenja. Sluiterjevi zahtevi sta se pridružila še Hrvat Kristijan Floričić, ki je največji fizični lastnik Gorenja, ter Splitska banka. Podporo je napovedalo tudi društvo malih delničarjev Gorenja. Edina točka dnevnega reda seje bo odpoklic predsednika nadzornega sveta Marka Voljča in njegovega namestnika Uroša Slavinca ter imenovanje dveh novih članov. Sluiter poleg sebe za člana nadzornega sveta predlaga še Roberta Lična. Delničarji, ki so zahtevali izredno sejo, Gorenju očitajo, da ne dosega ciljev iz strategije, Voljč in Slavinc pa naj bi imela preveč prijateljske odnose z upravo in naj bi blokirala nujne spremembe. Nadzorni svet je očitke o prijateljskih povezavah in tudi neenotnosti zanikal.

gorenje-tabla-smerTako kot nadzornemu svetu bo julija potekel mandat tudi upravi Gorenja. Nadzorniki so že julija lani predsedniku uprave Franju Bobincu podelili še en mandat, kmalu pa naj bi odločali tudi o ostalih članih uprave. Za odpoklic članov nadzornega sveta mora na seji skupščine glasovati vsaj 75 odstotkov delničarjev. Lastništvo Gorenja je dokaj razpršeno, deset največjih delničarjev ima skupaj nekaj manj kot 70-odstotni delež podjetja. Največja posamična lastnica je s 16 odstotki delnic država.

JANJA INTIHAR

Foto: arhiv NT&RC

narocite-nt

Deli