V Laškem burno ob “pro et contra” glede nove dvopasovnice

21:59

Dvorana Kulturnega centra v Laškem je bila ob javni obravnavi državnega prostorskega načrta za traso bodoče dvopasovne ceste v srednjem delu tretje razvojne osi povsem polna, ozračje razgreto, razprava pa burna, a večinoma na kulturni ravni.

Polna dvorana kulturnega centra v Laškem
Polna dvorana kulturnega centra v Laškem

V  uvodu sta Drago Bregar z ministrstva za infrastrukturo in Tomaž Willenpart  na kratko osvetlila namen in cilje državnega prostorskega načrta za zamišljeno traso med avtocestama Ljubljana -Maribor in Ljubljana – Obrežje.

banner-teal

V nadaljevanju je Rado Romih, direktor podjetja RC planiranje, ki je pripravilo študij variant za izbiro trase, podrobno predstavil zgodovino priprave študije in predlogov ter razloge za izbiro t.i. trase OPNVR kot najustreznejše variante za pripravo DPN. Ti razlogi so boljša povezava med Celjem in Novim mestom, gradnja po redkeje poseljenih, manjša obremenitev za bivalno okolje, razbremenitev obstoječe ceste ipd.

Predstavniki ministrstva za infrastrukturo in izdelovalca študije, podjetja RC planiranje so poslušali argumenta za in proti trasi, ki jih bodo ovrednotili po koncu javne razgrnitve.
Predstavniki ministrstva za infrastrukturo in izdelovalca študije, podjetja RC planiranje so poslušali argumenta za in proti trasi, ki jih bodo ovrednotili po koncu javne razgrnitve.

Župan Občine Laško Franc Zdolšek je poudaril, da je izgradnja ceste življenjskega pomena za razvoj Laškega, predvsem gospodarstva, za nova delovna mesta in perspektivo ljudi na tem območju.

Izjava Franc Zdolšek:

Razlogom za izgradnjo dvopasovne ceste je v izčrpni predstavitvi v imenu Civilne iniciative krajanov Laškega (CIKL) oporekal njen predsednik Franci Vindišar in znova dal vedeti, da je tako zamišljena trasa za civilno iniciativo nesprejemljiva.

Izjava Franci Vindišar:

Potem se je razvila burna razprava, v kateri se svoje argumente predstavili podporniki in nasprotniki trase in katere sporočilo je, da so prebivalci Laškega glede te problematike na dveh bregovih.

img_7664
V razpravi se je prvi k besedi priglasil Samo Fakin, novi direktor Thermane Laško.

ROBERT GORJANC

Foto: RG

Deli