V Preboldu obeležujejo dvestoletnico šolstva

9:34

Učenci in učitelji OŠ Prebold bodo ob tej priložnosti nocoj v telovadnici šole pripravili slovesnost, na kateri bodo predstavili šolstvo nekoč in danes ter se sprehodili skozi zgodovino šolstva v tej spodnjesavinjski občini.

Najstarejši ohranjeni viri o poučevanju v Preboldu segajo v leto 1775, a je v tem primeru šlo za neorganizirano šolstvo. Ustanovitev redne državne ljudske šole je bila leta 1818, ko naj bi uredili in dogradili prvo šolsko poslopje oziroma učilnico. Ravnatelj Peter Žurej:

Šola je v prihodnjih nekaj desetletjih pridobila nekaj novih prizidkov in se tudi nekajkrat preimenovala. Nekaj časa je v Mariji Reki delovala tudi podružnična šola. Ravnatelj Peter Žurej:

Zadnji pridobitvi sta leta 2005 zgrajena velika telovadnica in še leta 2007 nova knjižnica. Danes šolo obiskuje 451 učencev in 255 otrok v vrtcu, ki od leta 1999 sodi pod okrilje javnega zavoda. Dvestoletnico šolstva bodo med drugim obeležili s priložnostno razstavo, na kateri so na enem mestu zbrali ohranjene vire o šolstvu v Preboldu in tudi širše. Ravnatelj Peter Žurej:

Ob 200-letnici šolstva je izšla tudi posebna poštna znamka. Na preboldski pošti pa bo danes mogoče ves dan odtisniti tudi priložnostni poštni žig.

OŠ Prebold 3

ŠO, foto: arhiv OŠ Prebold

Deli