V Premogovniku Velenje napovedali opozorilno stavko

15:11

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije je za 17. april napovedal dve-urno opozorilno stavko v dopoldanski, popoldanski in nočni izmeni. Meni namreč , da je izčrpal vse možnosti socialnega dialoga. Večinski sindikat SPESS ostaja do napovedi stavke zadržan.

SDRES je v družbi Premogovnik Velenje stavko napovedal v organizacijskih enotah proizvodnje in priprave, jamske strojne službe in jamskega transporta in v jamski elektro službi. V invalidskem podjetju HTZ bodo stavkali v organizacijski enoti oskrba in urejanje transportnih naprav. Po besedah predstavnika omenjenega sindikata Asmirja Bečarevića se je za stavko opredelilo okoli 600 zaposlenih, ni pa izključeno, da se stavki ne bodo pridružile še zaposleni v drugih organizacijskih enotah. O stavkovnih zahtevah Bečarevič pravi:

V Sindikatu pridobivanja energetskih surovin Slovenije, ki sicer pod svojim okriljem združuje večino zaposlenih v Premogovniku Velenje, se do stavkovnih zahtev SDRESA ne želijo opredeliti. Predsednik sindikata Simot Lamot.

Simona Lamota zaostrovanje dialoga čudi tudi zato, ker oba sindikata sodelujeta v pogajanjih za kolektivno pogodbo dejavnosti in za podjetniško kolektivno pogodbo. Sindikata sta se zavezala, da bosta v pogajanjih sodelovala z dogovori, napoved opozorilne stavke pa je bo besedah Lamota odmik od tega.

Na napovedano opozorilno stavko so se odzvali tudi v poslovodstvu Premogovnika Velenje. To se bo prihodnji ponedeljek udeležilo Izvršilnega odbora Sveta delavcev, na katerem se bodo dogovorili o sklicu zborov delavcev, ki bodo predvidoma potekali v drugem tednu aprila. Na njih se bodo zaposleni lahko izrekli, ali stavko podpirajo ali ne. O zahtevah, ki poleg sindikata SDRES zadevajo tudi druge socialne partnerje v Skupini Premogovnik Velenje, se poslovodstvo pogaja in dogovarja v okviru skupnih pogajanj za spremembo podjetniških in panožnih kolektivnih pogodb.

TS
Foto: GrupA

premogovnikVelenje (1)
Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije zaostruje dialog z upravo. Za 17. april je napovedal dve-urno opozorilno stavko.

narocite-nt