V starem braslovškem kulturnem domu želijo urediti socialna stanovanja

11:12

Občina bi stanovalce, ki živijo v dotrajanih objektih na območju Žovneka, preselila. Socialna stanovanja zanje bi uredila v starem kulturnem domu. Že lani so občinske službe pripravile idejno zasnovo za prenovo doma, kjer bi lahko uredili do osem manjših socialnih stanovanj.

Župan Braslovč Branimir Strojanšek je v zvezi z občinsko namero, da v starem kulturnem domu uredi potrebna socialna stanovanja, že pred časom obvestil tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je nedolgo tega predstavilo pilotni projekt mreže socialnih stanovanj za pomoč deložiranim družinam. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak se je na povabilo hitro odzvala, se seznanila z načrti braslovške občine in župana ter si v tem tednu že ogledala dotrajana stanovanja v graščini in možne lokacije novih socialnih stanovanj.

Podpora ideji, a denarja za izvedbo ne bo
Ministrica Kopač Mrakova je županu in občinskim svetnikom, ki so ji prisluhnili v precej skromnem številu, pojasnila, da ministrstvo, ki ga vodi, ni pristojno za področje socialnih stanovanj. »Osebno idejo, ki prihaja iz lokalnega okolja, podpiram. O nameri bom obvestila kolegico Ireno Majcen, ki vodi ministrstvo za okolje in prostor, ki pri nas ureja področje stanovanj in tudi socialnih stanovanj,« je dejala Kopač Mrakova in ob tem poudarila, da so pri nas za socialo in s tem tudi za tovrstna stanovanja zadolžene lokalne skupnosti. »Čeprav ima naše ministrstvo na zalogi še nekaj evropskega denarja, ta ni namenjen za zidove, temveč za vsebine,« je še pojasnila Kopač Mrakova. S tem je vodstvu braslovške občine dala vedeti, da vsaj za zdaj posebej izdatne finančne pomoči države pri tem projektu ne morejo pričakovati. »To bomo skušali izpeljati v javno-zasebnem partnerstvu,« pravi župan občine, ki je v zadnjem letu prav na takšen način izvedla nekaj večjih investicij.
Ministrica je priznala, da bo morala država na tem področju postoriti več, in se zavezala, da bo takšne in podobne projekte, ki bi omilili stanovanjsko stisko ljudi v manjših občinah, podpirala in zagovarjala. Je pa izpostavila tudi nekoliko zgrešeno slovensko logiko, da se socialna stanovanja urejajo v starih, dotrajanih objektih, saj so stroški bivanja in vzdrževanja v takšnih stanovanjih neprimerno višji. »Avstrijci na primer socialna stanovanja urejajo v stavbah pasivne gradnje. Ravno zaradi nižjih stroškov. V takšni stavbah so urejeni tudi skupni prostori za pranje in podobno, kar stroške še dodatno zniža,« je pojasnila.

Žovnek turistično središče
Župan Strojanšek je povedal tudi, da za zdaj negativnih mnenj stanovalcev žovneške graščine še ni prejel. »Verjetno se vsi zavedamo, da bo to treba slej kot prej rešiti,« pravi župan in priznava, da so se reševanja tega problema v občini rešili tudi zaradi tega, ker pripravljajo občinski podrobni prostorski načrt omenjenega območja. Ta na tem mestu predvideva turistično ureditev. »Predpogoj, če želimo najti oziroma privabiti kakšnega morebitnega investitorja, je, da to stavbo uredimo do te mere, da bo omogočal širšo turistično ureditev,« je jasen Strojanšek.

LK, foto: TT

Branimir Strojanšek, župan Občine Braslovče o namenu ministričinega obiska in sestanka:

Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o ideji braslovške občine o ureditvi socialnih stanovanj: