V zaporih zaposlujejo

11:48

 

Na spletnih straneh Ministrstva RS za javno upravo in Zavoda RS za zaposlovanje so od petka objavljeni razpisi za zaposlitev 54 pravosodnih policistov – kandidatov. Gre tudi za posledico odkritja dokaj zaskrbljujočih razmer v slovenskih zaporih, ki pa so povezani tudi s pomanjkanjem kadrov. Rok za prijavo na razpis je še do 25 februarja.

Nove zaposlitve so predvidene za vse zavode za prestajanje kazni zapora v Sloveniji in za prevzgojni dom v Radečah. V celjskih zaporih je odprtih pet delovnih mest, v prevzgojnem domu Radeče dve. Med pogoji za prijavo na ta delovna mesta so peta stopnja izobrazbe, vozniško dovoljenje B kategorije, kandidati pa ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Zoper njih ne sme biti vložena niti pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati morajo biti tudi varnostno preverjeni in za njih ne smejo obstajati varnostni zadržki.

ZAPOR4 SHERPA

Če bodo kandidati ustrezali, bo uprava za izvrševanje kazenskih sankcij z njimi sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas usposabljanja za opravljanje nalog pravosodnega policista, vendar najdlje 18 mesecev. Kandidat za pravosodnega policista v času usposabljanja opravlja pripravništvo in se usposablja za samostojno delo pravosodnega policista. Z javnim uslužbencem se bo po uspešno zaključenem usposabljanju in opravljenem strokovnem izpitu sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas.

SŠol

Foto: SHERPA

narocite-nt

Deli