Varen korak in okrcana birokracija

11:13

Člani PD Ojstrica Celje, gostje iz sosednjih društev in predsednica SMDO Manja Rajh so se konec februarja zbrali na redni letni konferenci, da bi pregledali in ocenili delo v minulem letu in izpostavili dejavnosti v letošnjem.

»Na prvem mestu ostaja skrb za varen korak v gorah, zaskrbljujoča je medgeneracijska vrzel, še bolj pa se društvo otepa z birokratskimi problemi, kot je bila na primer uvedba davčnih blagajn.« To je v poročilu med drugim poudaril predsednik PD Ojstrica Celje Vili Vengust. Področje uspešnega društvenega delovanja v zadnjem času namreč pogojujejo gospodarski in politični ukrepi, ki še slabšajo že tako prizadeto delovanje prostovoljstva v posameznih društvih. Pri tem je Vili Vengust izpostavil opredelitev Fursa, da kar vsa društva sodijo v kategorijo finančnih storitev. »To pomeni dodatno breme za društvo, ki ne izda letno niti enega računa, prav tako društvo nima nobene pridobitne dejavnosti. Pri spopadanju z birokracijo smo pogrešali večjo vlogo PZS (Planinske zveze Slovenije), da bi Fursu predstavila specifičnost delovanja planinskih društev, ki delujejo na prostovoljni osnovi, in sicer v nasprotju s tistimi, ki upravljajo z nepremičninami, s kočami in podobno in zato sodijo v sprejeti davčni sistem. V društvu, kjer sicer skrbno gospodarijo s pičlimi finančnimi sredstvi, kar je bilo mogoče slišati tudi iz poročil blagajnika Mira Zakrajška in predsednika nadzornega odbora Petra Omersela, bodo tudi v prihodnje na vseh koncih in krajih stiskali pasove … Vsemu navkljub so kupili opremo za delovanje davčne blagajne. Da bo volk sit in koza cela, kot pravi pregovor.

Člani PD Ojstrica na Žerdonerjevem pohodu
Člani PD Ojstrica na Žerdonerjevem pohodu

V programskih smernicah 2013–2016 je društvo doseglo skoraj vse zastavljene cilje. V društvu je 176 članov, vendar se njihovo število zadnja leta zmanjšuje, kar v društvu pripisujejo vsesplošni krizi in staranju članstva. Medgeneracijska vrzel postaja v društvu precejšnja težava, zato so toliko bolj veseli sodelovanja s PD Ruše, PD Grmada Celje in mladimi planinci iz Osnovne šole Franja Roša z učiteljico Vlasto Gričar. Lani so v PD Ojstrica Celje organizirali 23 izletov, ki se jih je udeležilo 626 planincev..
Večer sta zbranim v gostišču Mlakar s pesmijo in harmoniko obogatila Andrej Bremec in Viki Ašič.

MATEJA PODJED
Foto: EMIL MAUER

Deli