Več prihodka in dobička

11:52

Kmetijska zadruga Šmarje je v letu 2018 ustvarila več prihodkov in več dobička kot leto prej. Prihodki so presegli 18 milijonov evrov, dobiček je znašal skoraj 200 tisoč evrov. Zadruga je odkupila nekoliko manj glav govedi in mleka, je pa njena Hiša vin Emino zabeležila rekorden odkup grozdja, ki je znašal 460 ton. Na nedavnem občnem zboru so člani zadruge izvolili novega predsednika. Stanka Javornika, ki je bil na tem mestu dvajset let, bo zamenjal mlad kmetovalec Jani Erjavec. Zadruga je sicer lani praznovala 70 let obstoja in 30 let delovanja Hiše vin Emino.

Vinko But KZ Šmarje
Vinko But

Kmetijska zadruga Šmarje je v letu 2018 ustvarila malo več kot 18 milijonov evrov prometa, kar je 700 tisoč evrov več kot v letu 2017. Prav tako se je občutno povečal dobiček, ki je v letu 2018 znašal skoraj 200 tisoč evrov, leto prej je znašal 80 tisoč evrov. Direktor Vinko But je ob tem poudaril, da je njihovo poslovanje vsako leto odvisno od številnih dejavnikov, med katerimi je najpomembnejša volja narave. »Drugi pomemben dejavnik so cene na odkupni in prodajni strani. Leta 2018 so se gibale v normalnih okvirih, saj ni ne na eni ne na drugi strani prihajalo do velikih odstopanj.«

Velik delež prihodkov zadruga še vedno ustvari z odkupom govedi, mleka in grozdja. Od zadružnikov je v letu 2018 odkupila 2728 glav govedi in 12,7 milijona litrov mleka, kar je v obeh primerih nekoliko manj kot leta 2017. Največji skok je dosegel odkup grozdja: »Letina 2018 je bila kar 60 odstotkov večja kot v letu 2017 in potrudili smo se, da smo od zadružnikov odkupili rekordnih 460 ton grozdja,« razlaga But. Pomemben del poslovanja zadruge predstavljajo kmetijske trgovine in trgovine Kašča, ki so ustvarile skoraj 8,5 milijona evrov prometa, ter gostišči Zadružnik, kjer so v letu 2018 postregli 166 tisoč malic.

eminoPrav tako je zelo dobro poslovala Hiša vin Emino, ki se z vedno več priznanji za svoja vina utrjuje v širšem slovenskem prostoru kot ponudnik kakovostnih vin. Lani je prodala 219.300 litrov vina. »Hišo vin Emino letos čaka pomembna prelomnica, saj smo začeli dela za razširitev in tehnološko posodobitev kleti. Načrtujemo, da bomo naložbo končali do jesenske trgatve,« pravi direktor.

Na nedavnem občnem zboru so člani zbornice izvolili tudi novega predsednika. Po 20ih letih se s tega mesta poslavlja Stanko Javornik. Zadrugo pa bo v naslednjih štirih letih vodil Janez Erjavec, mladi govedorejec iz Brezja pri Podplatu.

LKK, foto: KZ Šmarje

Deli