Veronikina ljubezenska zgodba bo pripeljala turiste

8:00

Občina Braslovče sodeluje pri čezmejnem projektu »Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev«. S sodelujočimi občinami poskuša pridobiti sredstva za sofinanciranje, a v občini so naleteli na nekaj težav.

S Hrvaško-slovenskim projektom Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev, želijo sodelujoče občine privabiti čim več turistov na prizorišča, kjer naj bi se zgodili ključni dogodki v znameniti ljubezenski zgodbi med Friderikom in Veroniko. Pri projektu sodelujejo Občine Braslovče, Laško, Celje in Veliki dvor na Hrvaškem. Te si prizadevajo pridobitev evropskih sredstev, pri čemer so v občini Braslovče naleteli na nekaj administrativnih težav. Pojasnjuje župan občine Braslovče Branimir Strojanšek:

banner-teal

Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je občini predlagala skrčenje svojega programa:

grad zovnekObčine bodo tako na razpisu Interreg Slovenija-Hrvaška 27. septembra poskušale pridobiti sredstva za projekt, sicer vreden 1,6 milijona evrov. Občina Braslovče pri projektu sodeluje predvsem zaradi znamenitega gradu Žovnek, kjer naj bi se končalo življenje obeh velikih ljubimcev – Veronike Deseniška in celjskega grofa Friderika II.

EP

Foto. vnaravi.si

Deli