Veterinarski tehniki tudi v Šolskem centru Šentjur

15:05

Osnovno šolo v Sloveniji letos zaključuje nekaj več kot 17 tisoč učencev in učenk, kar je približno 400 manj kot lani. Kandidirali bodo lahko na več vpisnih mest na srednjih šolah kot lani, in sicer na več kot 23.600. Podatki razpisa, ki je izšel včeraj, kažejo, da je največ prostih mest v programih srednjega strokovnega izobraževanja. Novost med tovrstnimi programi v regiji ponuja Šolski center Šentjur, kjer so danes podrobneje predstavili nov program veterinarskega tehnika.

Šolski center v Šentjurju ima več kot stoletno tradicijo. Šola se je ves čas razvijala in dodajala nove programe. Danes je to zavod z dvema organizacijskima enotama, in sicer srednjo poklicno in strokovno šolo ter višjo strokovno šolo, in ima tudi svoj dijaški dom. Izobraževalni programi pokrivajo celotno prehranjevalno verigo od pridelave, predelave in ponudbe, zato so na šoli že pred leti poskušali dodati še program veterinarskega tehnika. Direktor centra mag. Branko Šket:

 

Šola ima trenutno 330 dijakov in 205 študentov in pričakuje, da bo nov program veterinarskega tehnika prinesel več vpisanih dijakov, saj letos šola ni razpisala programa naravovarstvenega tehnika, za katerega ni bilo dovolj zanimanja. Največ zanimanja je sicer za 3-letni program mehanika kmetijskih in delovnih strojev, dober je tudi vpis v izobraževalni program za slaščičarja.
In kakšne bi bile zaposlitvene možnosti veterinarskih tehnikov. Branko Šket pravi, da so del ekipe različnih veterinarskih ambulant in bolnic, potrebujejo pa jih tudi na živinorejskih kmetijah.

Omenjeni program bo šola izvajala samo v primeru, če se bo do 5. aprila zanj prijavilo vsaj 28 otrok.

TC

sola sentjurZ novinarske konference Šolskega centra Šentjur