Virtualno dvorana v Hruševcu stoji

11:42

Dolgo pričakovane športne dvorane pri Šolskem centru Šentjur, ki bi jo morala zgraditi država, očitno ne bo prav kmalu. Tako je občina zdaj predstavila lasten projekt širitve obstoječe dvorane pri osnovni šoli Hruševec. Nad predstavljeno idejno zasnovo so bili predstavniki športne in druge javnosti navdušeni. Koliko bo projekt stal in kdaj bi ga lahko zgradili, pa je zaenkrat še popolna neznanka.

Dobrih dvajset let stara ni več premajhna le za nekatere resne športne projekte. Dvorana, ki predstavlja osrednji športni objekt v občini, namreč ne dosega več niti standardov za osnovnošolske potrebe, problematična je z varnostnega vidika ob množičnih prireditvah, streha pa je menda tako dotrajana, da na več mestih pušča. Gradnja sodobne večnamenske športno-prireditvene dvorane je tako za občino prednostna naloga. Idejna zasnova, ki so jo izdelali v biroju Uniprojekt s Polzele, predvideva razširitev dvorane za tretjino. Vključno s podkletenimi prostori za servisne in garderobne prostore ter domiselnimi nivojskimi rešitvami bi se uporabne površine v stavbi skoraj potrojile. Število sedišč na tribunah bo prilagojeno aktivnostim v dvorani in bo v maksimalnem obsegu preseglo število dva tisoč. Predvideli so dovolj veliko igrišče za najrazličnejše športe, plesno dvorano, fitnes, manjkali ne bodo niti garderobe za obiskovalce in gostinski kotiček.

Župan Marko Diaci:

 

StO