Vlada vztraja, Dars izvaja

Na gradnjo hitre ceste od Šentruperta proti Koroški se intenzivno pripravljajo predvsem v Ljubljani, v Savinjski dolini še brez pravih informacij

7:25

Hitra cesta med Velenjem in Šentrupertom bo zgrajena, in to po za mnoge nesprejemljivi trasi F2-2. V dolini, ki bo nosila največje breme te hitre ceste, je informacij o tem, kdaj, kaj in kako, zelo malo. Tako tudi tisti, ki bodo zavoljo nove cestne povezave ostali brez domov, še ne vedo, kdaj in kam se bodo selili, če se bodo seliti morali. O ustreznosti vladne odločitve bo namreč odločalo sodišče. 21 tožnikov je februarja na upravnem sodišču sprožilo upravni spor.

Čeprav imajo ljudje v Savinjski dolini občutek, da se je projekt gradnje hitre ceste proti Koroški znašel na mrtvi točki, na Darsu zatrjujejo, da že intenzivno izvajajo vse potrebne aktivnosti v zvezi s projektom zgraditve obeh delov severne razvojne osi, za katera je vlada že sprejela državna lokacijska načrta. Torej za odsek med štajersko avtocesto A1 in Velenjem ter za odsek med Velenjem in Slovenj Gradcem. Kot so sporočili z Darsa, je bila sklenjena pogodba za inženirja, stekle so tudi aktivnosti priprave projektnih nalog za pridobitev izdelovalcev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter za izvedbo del, za cenilce nepremičnin, za njihove odkupovalce, za geodete in za arheološke raziskave. Na osnovi izdelanih projektnih nalog bodo pripravljeni in predvidoma septembra objavljeni javni razpisi in izbrani izvajalci, ki bodo navedene aktivnosti izvedli, še pojasnjujejo pri Drasu.

banner-teal

Del nove hitre ceste proti Velenju bo "vkopan" v pobočje Gore Oljke. Cesta bo za vedno spremenila življenje stanujočih na vznožju.
Del nove hitre ceste proti Velenju bo “vkopan” v pobočje Gore Oljke. Cesta bo za vedno spremenila življenje stanujočih na vznožju.

Podpisali protokol
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je prejšnji teden podpisal tudi protokol o poteku načrtovanja in izgradnje tretje razvojne osi na odseku od Šentruperta do Holmca. Dars bo kot investitor projekta letos začel projektiranje na odseku od Šentruperta do Slovenj Gradca, gradbena dela bi naj začeli izvajati najkasneje konec leta 2019 in jih dokončali leta 2023.
Mnogi, predvsem v Spodnji Savinjski dolini, še vedno upajo, da bodo odgovorni spoznali svojo zmoto in ta krak prestavili na, po mnenju združenih civilnih iniciativ, primernejšo traso Arja vas-Velenje. Ta naj bi bila po nekaterih izračunih tudi bistveno cenejša.

Draga in zahtevna gradnja
Tako se za zdaj krajani prizadetih občin v Spodnji Savinjski dolini in predstavniki vlade strinjajo le v tem, da bo gradnja izjemno zahtevna. »Lahko jo primerjamo z gradnjo avtoceste prek Trojan,« pravijo pri Darsu. Na delu trase med obstoječo avtocesto A1 in Velenjem, ki bo dolg 14 kilometrov bodo med drugim trije predori, tri galerije, en pokriti vkop, deset viaduktov, sedem nadvozov, deset podvozov in trije mostovi. Strošek del na tem odseku pa je trenutno ocenjen na približno 23 milijonov evrov za kilometer avtoceste. Na severnem delu, med Velenjem in Slovenj Gradcem, bodo na dolžini 17,5 kilometra dva daljša predora, trije pokriti vkopi, 15 viaduktov, štirje nadvozi, pet podvozov in sedem mostov. Kilometer avtoceste pa naj bi stal približno 29 milijonov evrov. Na južnem delu bodo tudi štirje priključki na hitro cesto, na severnem jih bo pet.
Za primerjavo, strošek izgradnje 16 kilometrov dolge štiripasovne avtoceste prek Trojan (odsek med Vranskim in Blagovico, ki je bil zgrajen sredi leta 2005) je bil 25,6 milijona evrov na kilometer avtoceste.
Povejmo še, da bo na prvem odseku, med Velenjem in Šentrupertom treba porušiti oziroma odstraniti več kot sto objektov, od tega 41 stanovanjskih. »Tako visokega števila rušenih stanovanjskih stavb ni imel glede na kilometer noben odsek do sedaj. Na severnem delu je teh predvidenih rušitev znatno manj,« so prvič priznali pri Darsu.
»Zaradi tega obstaja tudi možnost in tveganje, da pride do zapletov,« se zavedajo pri Drasu in zato bodo v prihodnjih mesecih in letih še tesneje sodelovali z občinami in regijami. Krajani si sodelovanja zelo želijo, saj ga, kot povedo mnogi, do sedaj sploh ni bilo.

LK, foto: arhiv NT (SHERPA)

Deli