Voda, rokomet, osamosvojitev in še kaj

14:39

Znani so programski načrti, ki jih bo Muzej novejše zgodovine Celje (MNZC) skušal uresničiti v tem letu. Načrtovani prihodki muzeja ostajajo letos podobni lanski številki, in sicer znašajo približno 635 tisoč evrov. 80 odstotkov prihodkov muzeju zagotavlja pristojno ministrstvo, šest odstotkov Mestna občina Celje, muzej približno 10 odstotkov prihodkov ustvari sam. Je pa v začetku februarja Mestni občini Celje posredoval tudi stališče do načrtovane reorganizacije celjskih muzejskih zavodov. Znano je, da MNZC tako imenovanemu združevanju že od vsega začetka ni naklonjen.

Letošnja programska zasnova znova vključuje nekaj gostovanj. Razstava slovenskih igrač in portreti otrok pri igri, ki jih je posnel Josip Pelikan, bodo gostovali v poljskih Kielcah, razstava Rojstni dan v Hermanovem brlogu pravkar končuje turnejo po Srbiji.

Med novostmi letošnjega leta je še nova občasna razstava v otroškem muzeju, ki bo zasnovana na temo vode. Odprtje razstave Herman Lisjak vodi po vodi je načrtovano za 22. marec, ko obeležujemo svetovni dan voda. Vršilec dolžnosti direktorja Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tonček Kregar je pojasnil, da bo postavitev opozarjala na pomen vode. Razstava je le prvi del dolgoročnega, večletnega projekta, katerega namen je zlasti osveščanje najmlajših o varovanju okolja.

Delno prenovo bo doživela stalna razstava Živeti v Celju. To skušajo v muzeju osvežiti vsako leto. Tokrat bodo ob poletni muzejski noči predstavili zgodovino meščanstva v Celju med obema vojnama.

Muzej bo med drugim pripravil še dve občasni razstavi, povezani z okroglimi obletnicami. Na celjskih mestnih ulicah bo zaživela razstava ob 25-letnici osamosvojitve ter vojne za Slovenijo, v MNZC pa pripravljajo še razstavo ob 70-letnici rokometa v Celju. Pobudo za prvo občasno razstavo so dala veteranska združenja, za drugo pa Rokometni klub Celje Pivovarna Laško in Zgodovinski arhiv Celje.

Več slabega kot dobrega?
MNZC je konec januarja prejel poziv Mestne občine Celje, naj oblikuje stališče do načrtovane reorganizacije celjskih muzejskih zavodov. »Jasno smo povedali, zakaj nismo pristaši združevanja, kaj šele priključitve našega zavoda k Pokrajinskemu muzeju Celje, za kar v resnici pravzaprav gre. Za to ne vidimo nobenih ne vsebinskih ne finančnih prednosti in menimo, da bi to nedvomno prineslo dosti več slabega kot dobrega,« je opozoril Kregar.

Herman Lisjak bo konec marca obiskovalce Muzeja novejše zgodovine Celje povabil na razstavo, ki bo opozarjala na pomen vode. Razstava je le prvi del dolgoročnega, večletnega projekta, katerega namen je zlasti osveščanje najmlajših o varovanju okolja.

TINA STRMČNIK
Foto: SHERPA