Voda za vse

8:00

Današnji svetovni dan voda je letos posvečen opozorilu, da mora biti ta življenjsko pomembna dobrina dostopna vsem in da ne bi smeli pri tem nikogar prezreti.

A glede na razmere v svetu se zdi ta cilj neuresničljiv. Več kot 2 milijardi ljudi nima pitne vode v svojem domu in več sto otrok vsak dan umre zaradi bolezni, povezanih z zdravju nevarno vodo ter s slabimi sanitarnimi razmerami. Ob tem so viri pitne vode vse bolj ogroženi zaradi onesnaževanja. V Sloveniji se radi pohvalimo, da imamo vsi dostop do kakovostne pitne vode. Pa je res tako?

Pri nas večino oskrbe prebivalcev s pitno vodo nadzira država, le ponekod imajo ljudje še svoje vire, kjer je lahko kakovost vprašljiva. Da ta ni tako odlična niti povsod tam, kjer je voda zagotovljena iz enega od podzemnih virov, kažejo zadnja opozorila Računskega sodišča. Zaradi večjih količin nitratov in pesticidov v nekaterih slovenskih podtalnicah, tudi v Spodnji Savinjski dolini, je sodišče naložilo ministrstvu za okolje skrbnejše spremljanje in ukrepanje za dolgoročnejše ohranjanje kakovosti voda.

K njenemu izboljšanju lahko prispeva tudi urejanje odvajanja in čiščenja odpadne vode, opozarjajo v Slovenskem društvu za zaščito voda. Pri tem pa ima Slovenija kar nekaj težav zaradi razpršene gradnje, zaradi česar vsi prebivalci nimajo vodovoda niti ne ne bodo mogli biti vključeni v sistem javne kanalizacije, pravi dr. Brigita Jamnik, članica upravnega odbora društva: “Za približno 22 odstotkov prebivalcev javne kanalizacije ne bo, kar pomeni, da se bo probelmatika reševala z indvidualnimi sistemi, kar ni nujno slabo, a dejstvo je, da ljudje, ki se jih to tiče, nimajo dovolj informacij.” Društvo ob tem opozarja tudi na to, da ne bi smeli pustiti ob strani stroke, ko gre za vprašanja upravljanja voda, kar se pri nas pogosto dogaja.

Letošnje geslo svetovnega dneva voda, ki opozarja, da pri oskrbi z vodo ne bi smeli pustiti nikogar ob strani, je torej tudi v Sloveniji dovolj aktualno, čeprav se na prvi pogled ne zdi tako. Kljub v ustavi zapisani pravici do vode te vsi prebivalci Slovenije še vedno nimajo ali pa si je zaradi slabih socialnih razmer niti ne morejo privoščiti. Tudi na tem področju bi morala pomagati država, so prepričani v Slovenskem društvu za zaščito voda.

TC

dan voda 2019 slo-01Ilustracija Slovenskega društva za varstvo voda ob letošnjem svetovnem dnevu voda

Deli