Vodohran kot tehnični spomenik

12:00

Vodohran Gorice, ki je bil zgrajen leta 1931 kot del 14 kilometrov dolgega vodovodnega omrežja, vse od Tajhtovega izvira v Belih Vodah, je sedaj tehnični spomenik.

Leta 1931 je Šoštanj dobil svoj prvi javni vodovod, ki je bil hkrati prvi javni vodovod v Šaleški dolini in največji komunalni dosežek med svetovnima vojnama. Vplival je na modernizacijo in dvignil kakovost življenja meščanov v Šoštanju. Več vodja tamkajšnje Vile Mayer Špela Poles.

Vodni vir v Belih Vodah je še danes vključen v uporabo za potrebe vodooskrbe v višje ležečih predelih Florjana in Lepe Njive. Obiskovalci vodohrana na Gorici si lahko sedaj v njem ogledajo občasno plakatno razstavo.

TS
Foto: Vila Mayer

vodohran gorice

narocite-nt