Vonarsko jezero bo živo z vodo ali brez

Naravovarstveni centra Sotla je ena večjih naložb Rogaške Slatine v prihodnjem letu

14:54

Položen temeljni kamen pomeni prvi korak do konkretnih gradbenih del. Podoba in funkcionalna vloga naravovarstvenega centra sta dorečeni že nekaj let. Investitorji so uspeli pridobiti tudi lep delež evropskega sofinanciranja. Prihodnje Vonarsko jezero bo ob projektu dobrodošla kulisa, ne pa tudi nujno za oživitev centra.
Občina je bila na razpisu uspešna in tako je že avgusta 2018 sklenila pogodbo o sofinanciranju. Podpora projektu iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša malo manj kot 2,2 milijona evrov, od tega je za dejavnosti Občine Rogaška Slatina na voljo približno 600 tisoč evrov sofinanciranja.
Kot je dejal slatinski župan Branko Kidrič, je bila pot od zamisli do gradbenega dovoljenja vse prej kot enostavna. Avgusta 2017 je občina utemeljila naravovarstveni pomen objekta. Hkrati je iskala partnerje za prijavo na razpis v okviru programa Interreg Slovenija–Hrvaška. Rdečo nit sodelovanja predstavljajo zaščita in obnova biotske raznovrstnosti ter spodbujanje ekosistemskih storitev. Z Občino Grosuplje in republiškim zavodom za varstvo narave, na hrvaški strani pa z Občino Vrbovsko, nacionalnim parkom Risnjak, zavodom za varstvo narave Krapinsko-zagorske županije in zavodom Hyla so projekt poimenovali Vezi narave.
V družbi vidre in bobra
Na skupni površini približno tri tisoč hektarjev bo projekt izboljšal stanje ohranjenosti izbranih živalskih in rastlinskih vrst. Z urejanjem nadomestnih habitatov ob reki Sotli bo vplival predvsem na stanje ohranjenosti vidre, kot osrednji lik centra Sotla pa bo nastopal bober. Lesen objekt bo imel v pritličju in nadstropju skoraj 400 kvadratnih metrov uporabne površine. V njem bodo informacijska točka s kavarno, delovna soba in dva večja prostora za interpretacijo narave in različne predstavitve. V nadstropju bo odprta opazovalnica, načrtovani so še pokriti terasi, servisni prostori, parkirišče in zunanja ureditev. Vrednost pogodbe z izvajalcem, družbo Ges iz Celja, je 1,1 milijona evrov. Celoten projekt je za občino vreden 1,3 milijona evrov in bo končan poleti 2021. Naravovarstveni center Sotla bo predvidoma odprt že prihodnje poletje.
Glede na to, da je bil projekt revitalizacije Vonarskega jezera in vzpostavitev turistično-rekreacijskega centra doslej označen za enega najboljših v regiji, sta tako župan Rogaške Slatine kot Podčetrtka v zvezi z ojezeritvijo celotnega območja optimista. A devetmesečnemu obdobju izdelave študije o vplivih na okolje se ne da izogniti. Prav tako še ni določena višina kote. A kot pravi Kidrič, občina tudi v vmesnem času ne bo mirovala. »Iščemo nove priložnosti, s katerimi bi lahko nadgradili obstoječo in načrtovano ponudbo območja.« Vonarsko jezero bo torej oživelo že kmalu, voda v jezeru pa bo, ko bo.

Foto: GrupA

banner-teal