Z mednarodnim projektom do najnovejših znanj v izobraževanju za gradbeno stroko

10:29

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje se je vključila v triletni mednarodni projekt Skillco, ki ga izvajajo v treh državah članicah EU – v Nemčiji, na Madžarskem in v Sloveniji – in s podporo evropskega panožnega združenja FIEC s sedežem v Bruslju.
V gradbeni dejavnosti je trenutno približno 45.000 delovno aktivnih. Ta delež je glede na skupno zaposlenost v RS v letu 2016 znašal 6,6 odstotka. Na Zavodu RS za zaposlovanje so lani poročali, da je od vseh prijavljenih prostih delovnih mest 13,8 odstotka povezanih z gradbeništvom. Srednje gradbene šole, poklicni centri in panožne delodajalske organizacije so sklenili zavezništvo in Evropski komisiji poslali svojo projektno idejo, kako zagotoviti kompetentno delovno silo na na trgu dela v EU v gradbeni panogi in kako posodobiti izobraževalne kurikule za poklicne in strokovne šole. Predlog je uspel. Vodilni partner projekta, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+, je Zbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialov pri GZS, s katero šola zadnja leta dobro in aktivno sodeluje.
Rezultati sodelovanja različnih ustanov (zbornic, malih, srednjih in velikih gradbenih podjetij ter aktivnih sektorskih izobraževalnih ustanov …) bodo predstavljali najboljši možen odziv na nove, sodobne zahteve po znanju, predvsem z osveženimi učnimi vsebinami, ki bodo tako učencem kot zaposlenim v gradbeništvu ponudile možnost, da nadgradijo in pridobijo nova uporabna znanja ter veščine.
Za zapolnitev vrzeli v znanju
Začetna raziskava identifikacije manjkajočih znanj je zajemala študijo različnih virov in terensko poizvedovanje med dijaki, delodajalci in drugimi udeleženci. V drugem letu izvajanja projekta bomo za štiri identificirane manjkajoče skupne spretnosti zasnovali učne enote in učna gradiva. Končni rezultati projekta Skillco bodo prispevek k razvoju gradbene stroke, zapolnili naj bi vrzeli v spretnostih in znanju tako dijakov kot zaposlenih.
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja pripravlja dva izobraževalna modula: prvi modul je izračun stroškov za gradbeni objekt s pomočjo novih metod modelne arhitekturne zasnove oziroma načrta arhitekture objekta z računalniškim programom Archicad in priprava popisa del s kalkulacijami, izhajajoč neposredno iz arhitekturnih načrtov, s pomočjo programa 4BUILD.
Drugi modul, ki je prav tako pomemben, a ne samo v gradbeni stroki, je priprava izobraževalnega modula ukrepi za preprečevanje mišično-kostnih obolenj in osnove ergonomije. Pripravljene izobraževalne vsebine bomo vključili v pouk športne vzgoje in praktični pouk.
V šolah v Nemčiji in na Madžarskem bodo pripravili še več drugih izobraževalnih modulov, ki bodo brezplačno na voljo v več jezikih, vendar bo Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja ŠCC tako usposobljena, da bo lahko po končanem projektu in po pilotnem testiranju razvitih modulov za delodajalce v gradbeni panogi izvajala večdnevna usmerjena izobraževanja in usposabljanja.
Projekt bo temeljno prispeval k napredku v izobraževanju za gradbeno stroko, ki je najpomembnejša na vseh ravneh: vsi njeni rezultati, zgrajeni objekti, povečujejo urejenost bivalnega okolja in naše počutje, gradbeni posegi morajo biti skrbno načrtovani v prostoru in morajo upoštevati vsa trajnostna načela.
V šoli so izjemno veseli, da je gradbeništvo ponovno v vzponu. Predvsem pa, da delodajalci oziroma gradbena podjetja iščejo kadre, predvsem diplomante programa gradbeni tehnik, ker bo imel ta tudi z novo zakonodajo o graditvi objektov pristojnosti vodenja.
Več o projektu na www.skillco.eu.

IP

banner-teal

DSC_0143Snemanje za pripravo gradiva za izračun stroškov za gradbeni objekt s pomočjo novih metod modelne arhitekturne zasnove

 

Deli