Z osnutkom proračuna razmeroma zadovoljni

14:43

Svetniki Občine Dobrna so sprejeli osnutek letošnjega občinskega proračuna. Po njem je predvidenih tri milijone evrov odhodkov ter nekaj manj prihodkov, razliko predstavljajo lani neporabljena sredstva.

Na občini so z osnutkom letošnjega proračuna razmeroma zadovoljni. Župan Martin Brecl:

Osnutek proračuna je zanimiv tudi na področju porabe. Tekoča poraba predstavlja 27 odstotkov proračuna.

Delež investicijskih odhodkov je 35-odstoten.

Prav tako so na voljo sredstva za odpravo škode po lanskem in predlanskem neurju.

BJ

Foto: arhiv občine

dobrna priloga martin

Deli