Za lažjo pot po prestani kazni

16:50

Letno poročilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij kaže, da je celjski zapor eden tistih zaporov, kjer vodstvo daje velik poudarek predvsem na izobraževanje zaprtih in priprtih oseb. S tem želijo obsojencem in pripornikom, med katerimi prednjačijo mlajši posamezniki, olajšati vrnitev v socialno okolje po prestani kazni. Takrat je največkrat težava predvsem z iskanjem službe obsojencev.

V celjskem zaporu se je v času prestajanja kazni lani izobraževalo kar 42 obsojencev, kar je polovica vseh. V Prevzgojnem domu Radeče pa se je 28 mladoletnikov lani vključevalo v že vzpostavljeno mrežo formalnih izobraževalnih programov.

ZAPOR 2 GRUPA

Med poklici, ki so jih pridobili zaporniki in priporniki, so predvsem obdelovalec lesa, pomočnik v tehnoloških procesih, ličar, kuhar, mizar, zidar, trgovec, natakar, pa tudi slikopleskar in bolničar-negovalec.

Izobraževanje v času prestajanja kazni je pozitivna stvar. Integracija nekdanjih zapornikov, še posebej, če gre za osebe s socialnimi problemi, po končanem prestajanju kazni v družbo nikoli ni lahka. Ne za posameznika ne za okolje. Zato jim izobrazba, če je pred zaporom niso imeli, vsaj malo olajša nadaljnjo pot.

SŠol

Foto: Sherpa, GrupA

Deli