Za obvoznico odkup zemljišč

11:02

Luče vse bolj potrebujejo obvoznico. Po državni cesti skozi središče tega turističnega kraja potujejo številni turisti, saj je v Zgornji Savinjski dolini glavna sezona. V Lučah se morajo tako prebijati skozi cestno ožino med stanovanjskimi hišami. Čimprejšnjo gradnjo obvoznice si želi večina domačinov in tranzitnih potnikov.

Država že več let načrtuje gradnjo več kot osemsto metrov dolge obvoznice, ki vključuje predor, nov most čez Savinjo, krožišče ter regulacijo dela struge Mlinščice. Nova obvoznica bo imela prav tako protipoplavno vlogo, saj bo predstavljal njen nasip tretjo fazo protipoplavnih ukrepov.

Obvoznica Luč je državna naložba, saj je skozi kraj speljana državna cesta. O pripravah župan Ciril Rosc:

Prizadevanja za gradnjo luške obvoznice so se začela že leta 1963. Letos dobro kaže:

Pomembna je tudi protipoplavna vloga bodoče obvoznice:

Luče so prizadele od leta 1990 že tri hude poplave.

BJ

Foto: arhiv RC

luce prometni infarkt
Iz središča Luč

narocite-nt

Deli