Za presežne delavce bodo skušali izpogajati več pravic

14:05

Sindikat Kovinske in elektro industrije Slovenije v Gorenju želi znova sesti za skupno mizo z vodstvom podjetja, ki je napovedalo, da bo 1450 delavcev prezaposlilo na nova delovna mesta, 270 ljudi pa naj bi delo izgubilo. 

Sindikat delavcev kovinske in elektro industrije v Gorenju so nekoliko pomirile zadnje informacije predstavnika za stike z mediji. Slednji je za včerajšnje informativne oddaje  na Televiziji Slovenija dejal, da naj bi 1450 delavcev ohranilo svoje pravice, drugače naj bi se imenovalo le njihovo delovno mesto. Sindikat si od vodstva glede danih obljub želi pisne zaveze. Pod vprašaj pa postavlja kriterije, ki so ključni za določitev presežnih delavcev. “Moti nas, da je bistven kriterij za presežne delavce ocena delovne uspešnosti za letošnje in preteklo leto. Torej bi moralo med presežne delavce spadati tudi celotno nekdanje vodstvo, ki je krivo za izgubo in slabo poslovanje podjetja,” je povedal predsednik sindikata Žan Zeba.

banner-teal

Sindikat že vrsto let opozarja, da je vodstvenih zaposlenih preveč, skrbi pa ga, da bodo predvidene odpovedi sedaj prizadele predvsem delavce v podpornih službah. Gre za zaposlene v najnižjih tarifnih razredih, kamor med drugim sodijo čistilke, varnostniki, skladiščniki, planerji. V sindikatu so prepričani, da bi mnoga delovna razmerja lahko prekinili na mehek način – z upokojevanjem, s sporazumno prekinitvijo delovnega razmerja in ponujenimi višjimi odpravninami.

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič pravi, da bo prva naloga SKEI sedaj vzpostaviti dogovor glede kriterijev za ugotavljanje presežnih delavcev. Za tiste, ki bodo ostali brez zaposlitve, pa bo sindikat skušal dogovoriti dodatne pravice. “To so lahko daljši odpovedni roki, višje odpravnine, prednostna pravica pri ponovni zaposlitvi.” Sindikat je tako pripravljen znova sesti za skupno mizo z delodajalcem. Svoje člane opozarja, naj se pred podpisom odpovedi ali novih zaposlitev obrnejo na pravno službo sindikata.

TS

rpt
Od leve: predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, predsednik SKEI Gorenje Žan Zeba in predsednik Skei Gorenje GA Vinko Jeličič.