Za več domače hrane v bližnji šoli in vrtcu

12:05

V Šentjurju so se srečali predstavniki javnih zavodov in lokalnih pridelovalcev hrane, ki si za večjo samopreskrbo na lokalni ravni prizadevajo že štiri leta. Namen projekta je najbolj ranljivim skupinam, torej otrokom in starejšim, v javnih zavodih zagotoviti čim bolj kakovostno, lokalno pridelano hrano.
Pobudnica in koordinatorica projekta je občinska svetnica SLS Mihaela Rožej. Pri tem poslanstvu so se ji pridružili strokovnjaki z različnih področij.

Sistem deluje tako, da snovalci prehrane v javnih zavodih že vnaprej predvidijo in naročijo lokalnim kmetom, kaj bi želeli odkupiti, tako da ti lahko pridelavo zelenjave, sadja in drugih pridelkov načrtujejo, saj imajo zagotovljen odkup. Kot pravi Rožejeva, so javni zavodi zelo zainteresirani za nakup lokalne hrane. Še posebej, ker …

Drugi problem pa je slaba podpora države na tem področju. Cena šolske prehrane je namreč določena tako na spodnji meji, da ne pokrije niti tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki ga ministrstvo spodbuja kot svoj paradni projekt. Pri tem pa krije le 40 odstotkov cene.

V vsakem primeru je ta projekt prava spodbuda k večjemu zavedanju pomena lokalne samopreskrbe. Prostora za dobavitelje, lokalne kmete je še ogromno. Svojo pripravljenost za sodelovanje lahko izkažejo članom koordinatorske ekipe ali pa svojo ponudbo vpišejo  preko spletnega portala E-katalog.

StO
Foto: JR

1 PART_1515675171306

narocite-nt