Za večjo protipoplavno varnost

10:03

Občina Šentjur s pomočjo državnih sredstev uspešno nadaljuje z uresničevanjem strategije zagotovitve večje poplavne varnosti. Šentjurski župan Marko Diaci je z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen podpisal tudi pogodbo o nadaljevanju protipoplavnih ukrepov na vodotoku Voglajne.

V okviru izvedbe te faze bo narejen armiranobetonski zid na območju podjetja Ahac do novega mostu čez Voglajno na cesti Šentjur – Planina. Dolžina zidu bo 176 metrov. Naredili bodo tudi nov zemeljski nasip za zaščito stanovanjskih objektov na desnem bregu Voglajne v dolžini 153 metrov.

sentjur_industrijska_cona_gr_4313

Poleg tega bodo uredili črpališče za odvod meteornih voda izza nasipa in zidov. Poplavna varnost tega območja se bo še dodatno izboljšala z izgradnjo novega mostu za Planino, ki je že v zaključni fazi. Na javnem razpisu za izvedbo del je bilo izbrano podjetje Nivo Eko iz Žalca, ki naj bi do oktobra letos zaključilo dela.

narocite-nt

Deli