Za vstopnino še ni zadostne pravne podlage

17:00

Občina Solčava je prejela za svoje predlansko poslovanje negativno mnenje računskega sodišča. Prejela ga je, ker nima za zaračunavanje vstopnine v Logarsko dolino, zadostne pravne podlage.

Zakon o ohranjanju narave vstopnino sicer načeloma dovoljuje in to pod pogojem, da je izkupiček vstopnine namenjen povrnitvi stroškov za urejanje naravne vrednote. Vstopnina v Logarsko dolino znaša 7 evrov za osebni avtomobil.

Občina namenja ves denar od prejete vstopnine za urejanje poti, promocijsko gradivo, za plačilo dela informatorja, za urejanje okolja in podobno. O negativnem mnenju sodišča županja, Katarina Prelesnik:

Od leta 1999 je Krajinski park Logarska dolina naravna vrednota državnega pomena. V enem od členov zakona je zapisano, da bi morali država in občina, skleniti pisni dogovor o upravljanju. Tega še ni, zato je računsko sodišče izdalo negativno mnenje:

Temu, morajo slediti še druga dejanja:

V Logarski dolini, so zabeležili maja in junija nekoliko višje število obiskovalcev, kot v istem času lani. To se je zgodilo kljub letošnjemu slabšemu vremenu ter decembrskemu vetrolomu.

BJ

Foto: arhiv občine

logarska panorama

narocite-nt

Deli