Začetek gradnje mostu čez Savinjo v Marija Gradcu

Vrednost naložbe je 6,7 milijonov evrov

17:15

Direkcija za infrastrukturo je v teh dneh začela izgradnjo mostu čez Savinjo v Marija Gradcu, ki bo v Laškem staro mestno jedro razbremenil tranzitnega prometa. Z drugačno prometno ureditvijo v prihodnosti je namreč predvidena ukinitev prometa za tovorna in osebna vozila na mostu čez Savinjo v središču Laškega.

Gradbišče v Marija Gradcu za nov most čez Savinjo.
Gradbišče v Marija Gradcu za nov most čez Savinjo.

V okviru nadgradnje železniškega odseka Zidani Most–Celje je bil pred časom ukinjen nivojski prehod pri Pivovarni Laško, glede na pogosto neprevoznost obstoječega železniškega podhoda pri pivovarni, pa bo novozgrajeni most pomenil trajno prometno rešitev v Laškem.

“Na tem mestu delavci vrtajo temelje za pilote, dostopne ceste so urejene, prav tako plato v reki Savinji. Rok izgradnje je predvidoma konec prihodnjega leta”, je o trenutnih delih povedal Luka Picej, vodja režijskega obrata na oddelku za gospodarske javne službe, okolje in prostor na Občini Laško.

Izvedba investicije sodi v sklop projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, ki ga sofinancira EU. Vrednost investicije je dobrih 6 milijonov evrov, gradbena dela pa izvajajo podjetja Kolektor, Impressa Polese in VOC Celje. Zaradi izgradnje mostu Luka Picej večjih prometnih težav na tem območju sicer ne pričakuje.

“Nekaj zastojev na državni cesti zagotovo bo. Ko bo sproščen novi podvoz pri Marija Gradcu bo promet lahko tekel na tem mestu, na lokalnih cestah pa zastojev ne pričakujemo

Novi podvoz v Marija Gradcu bo predvidoma odprt jeseni, z izgradnjo drugega mostu čez Lahomnico.

ROBERT GORJANC

Foto: DRSI

Deli