Zadovoljni z vsebino, finančni del potrebuje še dopolnitve

14:43

Vitanjski občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili program dela javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij za letošnje leto, k finančnemu delu bodo dodali še računovodska pojasnila.

KSEVT VitanjeZadnje seje vitanjskega občinskega sveta se je prvič udeležila tudi vršilka dolžnosti direktorja državnega zavoda KSEVT Nena Dokuzov. Svetnikom je predstavila program dela in finančni načrt Ksevta. Program dela temelji na petih stebrih.

Dejavnosti se zelo prepletajo in vizija Ksevta je …

Svetniki so bili nad samim programom navdušeni, želeli so predvsem razjasniti  finančna pojasnila, ki so jih pripravili že na septembrski seji. Med drugim jih je motila nerealna ocena prihodka od prodaje vstopnic, da občina ni nikjer navedena kot soustanoviteljica, pojavila so se tudi neskladja z obračunavanjem 30 tisoč evrov, ki jih občina nameni za obratovalne stroške Ksevta. Računovodska neskladja bosta računovodkinji občine in Ksevta v naslednjih dneh uredili. O nerealni oceni prihodkov so bili svetniki sklepčni, da je bolje imeti višje cilje, h katerim zavod stremi. Ksevt namreč želi svojo ponudbo predstaviti osnovnim in srednjim šolam ter tudi visokošolskim zavodom. Želi pa si tudi dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo.

BGO

narocite-nt

Deli