Zakon o pokopališki dejavnosti predvideva spremembe

8:23

Po sprejetju novega zakona o pokopališki dejavnosti, ki predvideva 24-urno dežurstvo, so občine prisiljene spremeniti tudi lokalne odloke ob pokopališki dejavnosti. Tovrstno problematiko so na zadnji seji izpostavili tudi v občini Dobje.

V prvi vrsti je v zvezi z odlokom slišati veliko negodovanja v smislu zakaj spreminjati utečen sistem, ki je deloval dobro.

Celjsko mestno pokopališče
                                                                      Fotografija je simbolična. 

Svetniki so na zadnji seji razmišljali tudi o tem, kako ljudi ozaveščati o čim manjši porabi sveč. V tem letu pa so tudi uredili katasterski register in kot pravijo na občini, širitev pokopališča še nekaj let ne bo potrebna.

Med večjimi nujnimi naložbami v prihodnjih letih pa bo zato gradnja nove mrliške vežice in obnova ograje na pokopališču.

STO

Foto: Arhiv NT

Deli